CHEMCOMEX, a.s.

CHEMCOMEX, a.s. je česká dodavatelsko-inženýrská společnost zaměřená na projekty z oblasti jaderné energetiky, energetiky, teplárenství a stavebnictví s důrazem na strojní zařízení, ocelové konstrukce, tepelné zdroje a rozvody tepla, potrubí, nádrže, armatury, čerpadla, systémy měření, regulace a elektronapájení.

Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, kusových dodávek, realizačních prací, spouštění a uvádění do provozu, servisních a údržbových prací až po vyřazování z provozu, demontáže, dekontaminace, sanace a likvidaci technologií.

Společnost je držitelem řady profesních oprávnění a certifikátů.

people icon 180
zaměstnanců
technology icon 10
top dodavatelů technologických celků v ČR
chart icon 750
miliónů Kč obrat

Dodávky a montáže potrubních systémů

CHEMCOMEX je dlouholetým dodavatelem všech typů potrubních systémů pro energetiku. Dodávky jsou realizovány od návrhu, vypracování realizační a konstrukční dokumentace, prefabrikaci až po montáž a uvedení do provozu. Součástí nabídky je zakázková výroba potrubních komponent, především přechodů, segmentových kolen a tvarovek T a Y, a to v průměrech do DN1000 a v provedení z uhlíkových i nerezových ocelí.

Více informací
Dodávky a montáže potrubních systémů

Kontaktujte nás