CHEMCOMEX, a.s.

CHEMCOMEX, a.s. je česká dodavatelsko-inženýrská společnost zaměřená na projekty z oblasti jaderné energetiky, energetiky, teplárenství a stavebnictví s důrazem na strojní zařízení, ocelové konstrukce, tepelné zdroje a rozvody tepla, potrubí, nádrže, armatury, čerpadla, systémy měření, regulace a elektronapájení.

Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, kusových dodávek, realizačních prací, spouštění a uvádění do provozu, servisních a údržbových prací až po vyřazování z provozu, demontáže, dekontaminace, sanace a likvidaci technologií.

Společnost je držitelem řady profesních oprávnění a certifikátů.

people icon 180
zaměstnanců
technology icon 10
top dodavatelů technologických celků v ČR
chart icon 750
miliónů Kč obrat

Dodávky a montáže technologických celků

Od svého založení je CHEMCOMEX zaměřen na komplexní a všeprofesní dodávky technologických zařízení a systémů, včetně dodávek formou „na klíč“. Projekty realizujeme od návrhu technického řešení, přes vypracování realizační a konstrukční dokumentace, předmontáž až po montáž na místě a uvedení do provozu.

Více informací
Dodávky a montáže technologických celků

Kontaktujte nás