O nás

CHEMCOMEX je česká dodavatelsko-inženýrská společnost zaměřená na projekty z oblasti jaderné energetiky, zpracování kapalných radioaktivních odpadů, energetiky a stavebnictví s důrazem na strojní zařízení, ocelové konstrukce, potrubí, aparáty, systémy měření, regulace a elektronapájení. Realizuje také projekty v chemickém a papírenském průmyslu, geologii a hydrogeologii.

Produktová nabídka pokrývá celý životní cyklus. Od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, kusových dodávek, realizačních prací, uvádění do provozu, servisních a údržbových prací až po vyřazování z provozu, demontáže, dekontaminace a likvidaci technologie.

Společnost je držitelem řady profesních oprávnění a certifikátů. 

 
Společnost disponuje šesti projektovými manažery, kteří úspěšně prošli certifikací PRINCE2®.