Technologie cementace kapalných a polotekutých radioaktivních odpadů umožňuje zpracování různých druhů kapalných odpadů produkovaných provozem jaderných elektráren a jejich umístění do ocelových kontejnerů o objemu 1,8 m3, které slouží ke skladování v úložištích radioaktivních odpadů.

Do kontejneru lze umístit čtyři sudy o objemu 200 litrů, takže cementační produkt slouží rovněž jako zálivka tuhého odpadu (kovový šrot, stavební suť, hutněné sudy na odpad). Cementací (obecně solidifikací) tohoto odpadu je zajištěno, že nedojde k úniku radioaktivních látek vytečením nebo vyloužením do spodních vod při jeho dalším skladování v úložišti radioaktivního odpadu.

V současnosti se zpracovávají tyto druhy kapalných a polotekutých odpadů:

  • koncentráty a kaly z koncentrátů,
  • kyselé roztoky, dekontaminační roztoky,
  • kaly ze sedimentačních nádrží a použité sorbenty
  • odpadní iontoměniče

Technologie zpracování odpadu je plně automaticky a dálkově řízena pomocí počítačového prostředí z velína pro ochranu obsluhy. Proces zpracování odpadů začíná přečerpáním tekutého odpadu ze skladovacích nádrží do homogenizačních nádob, kde probíhá chemická úprava odpadu a odběr vzorků.

Cementační linka
Cementační linka
Mísící nádoba cementační linky
Mísící nádoba cementační linky

Na základě výsledků laboratorních testů je potvrzeno složení matrice a odpad je dále přečerpán do odměrné nádrže k odměření jeho přesného množství pro zpracování jedné šarže záměsi. Poté je odpad přečerpán do speciálně navrženého mísiče, smíchán s dalšími složkami matrice a přísadami. Na konci procesu je hotová kapalná cementová záměs vypuštěna speciálně navrženou výpustí do podstaveného ocelového kontejneru nebo sudu. Objem jedné šarže záměsi je cca 200 litrů.

Po naplnění na předepsanou hladinu se kontejner postupně posunuje po válečkové dráze, kde dojde k řádnému zatuhnutí, aby bylo možné s kontejnerem dále manipulovat do skladu. Po 7 dnech zrání a chladnutí následuje kontrola kvality dle předepsaných kritérií a poté je kontejner uzavřen víkem a je transportován do úložiště radioaktivních odpadů.

Celá linka je koncipována s maximálním ohledem na bezpečnost práce podle principů ALARA, jednotlivé technologické prvky byly inspirovány zařízeními, které dlouhodobě provozujeme na tuzemských JE, linka je bezodpadová (vzniklé oplachy se stávají součástí produktu solidifikace), využívá samočistícího efektu a nezámrzné výpusti, snadné a rychlé demontáži prvků a efektivní řešení nestandardních situací.

Prohlédněte si fotky naší cementační linky v galerii pod článkem 👇 .

Petr Fabián, Vedoucí centra výzkumu a vývoje

Fotogalerie k článku

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti