Disponujeme vlastním vybavením pro dekontaminaci technologických zařízení. Celý proces začíná zpracováním studie proveditelnosti, následovanou zpracováním licenční dokumentace podle požadavků národní legislativy. Po jeho schválení následuje projektová dokumentace pro zařízení a procesy.

V oblasti dekontaminace, demontáže a likvidace jaderných technologií a odpadů nabízíme své služby v Evropské unii a na Ukrajině.

Máme významné zkušenosti z prací při zpracování radioaktivních odpadů na odstavené slovenské elektrárně V1 v Jaslovských Bohunicích, elektrárnách Temelín, Dukovany, Mochovce, jaderné elektrárny Pakš v Maďarsku nebo Kozloduj v Bulharsku.

Vyřazování jaderných technologií

Kromě know-how na zpracování kapalných radioaktivních odpadů disponujeme vybavením a know-how pro sanaci horninového prostředí metodami in-situ.

V oblasti vyřazování jaderných technologií nabízíme našim klientům služby, které obsahují celý proces demontáže a vyřazení zařízení z provozu:

 • Projekční a inženýrské práce
 • Demontáže technologických zařízení včetně:
  • Primárního okruhu a reaktoru
  • Potrubí a potrubních systémů
  • Ocelových konstrukcí
  • Kabeláže
  • Elektrických zařízení
 • Bezpečné demolice kontaminovaných stavebních konstrukcí
 • Systémy pro výběr a fragmentaci demontovaného zařízení
 • Dodávky dekontaminačních systémů pro vyřazená zařízení

Doplňkově můžeme také provést Solidifikaci vod, kalů, ionexů a koncentrátu metodou Cementace do vlastní matrice ALUSIL®

Vyřazování

Dekontaminace jaderných technologií

Celý proces začíná zpracováním studie proveditelnosti, následovanou zpracováním licenční dokumentace podle požadavků národní legislativy. Po jeho schválení následuje projektová dokumentace pro zařízení a procesy.

Nedílnou součástí je návrh a realizace dočasných stínících zábran. Implementovali jsme stínění ze všech typů běžně používaných materiálů - kovů (ocel, olovo), těžkého betonu, vodní stěny.

Používané metody pro dekontaminaci zařízení

 • Stroje založené na principu cirkulujícího dekontaminačního činidla v uzavřeném okruhu – Spidery a Skidy
 • Metody využívající elektrochemické nebo ultrazvukové vany
 • Postupy využívající stěry kontaminovaných povrchů s použitím:
  • Gelů
  • Dekontaminačních folií
  • Elektrochemických procesů

Proces dekontaminace a fixace

 1. Bezpečná demontáž
 2. Fragmentace
 3. Separace
 4. Bezpečné uvolnění do prostředí
 5. Příprava kontaminovaných dílů a médií pro další proces
 6. Fixace, skladování
Dekontaminace

Proces dekontaminace technologických okruhů

Vlastní technologické řešení je zaměřeno na odstranění povrchové kontaminace v technologických a potrubních systémech cirkulujícími dekontaminačními činidly.

 • Systém hlavní páry a kondenzátu
 • Systémy technické vody, chladící vody a demivody Systémy havarijního chlazení
 • Odluhy a odkaly parogenerátorů
 • Systémy rozvodů tech. plynů VT a NT 
 • Systémy rozvodů chemických roztoků 
 • Systémy pomocných médií
 • Fixace kapalných RAO vzniklých v průběhu provozu JE do cementové nebo geopolymerní matrice
 • Řízená před-demontážní dekontaminace hlavních cirkulačních potrubí (smyček) vedoucích z jaderného reaktoru
 • Řízená demontáž včetně separace a fragmentace separovaných dílů
 • Dekontaminace zařízení napojených v této technologické trase
 • Demontáž nebo zaslepení dekontaminovaných povrchů
 • Dekontaminace povrchů jímek, nádrží a místností
 • Po-demontážní dekontaminace v ultrazvukových a elektrolytických dekontaminačních

Zpracování radioaktivních odpadů

Pro zpracování radioaktivních odpadů disponujeme vlastními solidifikačními linkami různých výkonů a nabízíme tak zpracování těchto odpadů také formou služby.

Používané metody

 • Solidifikace radioaktivních odpadů metodou:
  • Cementace
  • Alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric do vlastní matrice ALUSIL®
 • Zpracování radioaktivních kontaminovaných vod:
  • Separace nuklidů pod zákonné úrovně
  • Zpracování koncentrátu

Technologie a dodávky

 • Dodávky zařízení pro dekontaminaci
 • Poskytování služeb v oblasti solidifikace
 • Nakládání s odpady
 • Pronájem technologického zařízení
 • Vyřazování a likvidace:
  • Vyřazování a likvidace
  • Průmyslových bloků

Máme zkušenosti se zpracováním všech druhů sekundárních kapalných a semikapalných odpadů vznikajících při provozu jaderných zařízení

 • Koncentráty s obsahem boritanů  200-400 g/l
 • Kaly z koncentrátů a sedimentačních nádrží
 • Kaly s obsahem krystalických fází boritanů
 • Roztoky z dekontaminačních prací
 • Opotřebované ionexy (iontoměniče)
 • Dekontaminační a kyselé roztoky
Odpad

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti