Reference

Zákazník Stát Projekt Rozsah Termín plnění
I a C Energo, a. s. CZ F518 - Úprava drenážních tras oleje v JE Temelín do 10 milionů Kč 2018-2019
Metrostav a.s. SK IPR EM020400 Seizmické prehodnotenie EM01,2 pre novů hodnotu seizmického zaťaženia SO 810/1-01 a SO 810/1-02 do 10 milionů Kč 2018-2019
Slovenské elektrárne, a. s. SK JOB M65 Dodávka kyslíkového potrubí z MO12 do MO34. do 10 milionů Kč 2018-2019
Slovenské elektrárne, a. s. SK M48A - Montáž strojní části - strojovna EMO34 nad 50 milionů Kč 2013-2019
ČEZ, a. s. CZ Chemický informační systém CHEMIS pro Elektrárnu Dukovany a Elektrárnu Temelín 10 až 50 milionů Kč 2016-2018
SIGMA DIZ, spol. s r.o. CZ 6487 Výměna čerpadel TQ21, 41, 61D01 v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2013-2017
ČEZ, a. s. CZ 6805 Odolnost 12. patra VBK v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2014-2017
Slovenské elektrárne, a. s. SK IPR EBO 10155 - 2. etapa část AB - Rekonstrukce podzemních potrubí TVD 1,2,3 systému v II.O v Elektrárně Bohunice nad 50 milionů Kč 2015-2017
Slovenské elektrárne, a. s. SK IPR EMO43500 Výměna separátorů (SPP) závod JE Mochovce TG21 nad 50 milionů Kč 2014-2017
VÚEZ, a. s. SK IPR EMO44200 Systém na zpracování kapalných Ra koncentrátů 2. část - realizace stavební části do 10 milionů Kč 2016-2017
STAVOS Brno, a. s. CZ Rekonstrukce systému technické vody důležité I a III centrální čerpací stanice II v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2016-2017
VF, a. s. pro ČEZ, a. s. CZ 6740 - Zavedení důležitých měření do systému pohavarijního monitorování v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2014-2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK D1.2 - Demontáž zařízení strojovny Elektrány V1 v Jaslovských Bohunicích nad 50 milionů Kč 2012-2016
Slovenské elektrárne, a. s. SK M48AD4 - Dodávka a montáž kotvících desek v Elektrárně Mochovce nad 50 milionů Kč 2014-2016
ČEZ, a. s. CZ CHEMIS do 10 milionů Kč 2000-2015
Slovenské elektrárne, a.s. SK Montáž potrubí strojovny 4.bloku v Elektrárně Mochovce nad 50 milionů Kč 2013-2015
ČEZ, a. s. CZ Náhrada čerpadel 1-4TG13,14D01 do 10 milionů Kč 2013-2015
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s. CZ Stáčení a doprava roztoku NH3 v Elektrárně Dětmarovice 10 až 50 milionů Kč 2013-2015
Centrum výzkumu Řež s. r. o. CZ SUSEN - Biologické stínění horkých komor nad 50 milionů Kč 2014-2015
Slovenské elektrárne, a.s. SK systém odběru vzorků a on-line chemických analyzátorů na sekundárním okruhu 3.a 4.bloku v Elektrárně Mochovce do 10 milionů Kč 2009-2015
ČEZ, a. s. CZ Zabezpečení chlazení rozvoden v DGS1-12 Elektrárny Dukovany do 10 milionů Kč 2013-2015
Slovenské elektrárne, a. s. SK IPR EMO34100 - Minimalizácia RAO II. Etapa 10 až 50 milionů Kč 2012-2014
Slovenské elektrárne, a. s. SK Minimalizace RAO - 2. a 3. etapa v Elektrárně Mochovce 10 až 50 milionů Kč 2013-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Minimalizace tvorby radioativních odpadů - 2. etapa v Elektrárně Mochovce 10 až 50 milionů Kč 2011-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Minimalizace tvorby radioativních odpadů - 3. etapa v Elektrárně Mochovce do 10 milionů Kč 2012-2014
ČEZ, a. s. CZ Modifikace kontinuálních chemických analyzátorů vodivosti, pH a koncentrace draslíku, sodíku a amonia,ku na I.O, II.O a BAPP v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2010-2014
ČEZ, a. s. CZ Modifikace on-line chemických analyzátorů v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2011-2014
Slovenské elektrárne, a. s. SK Modifikace strojních komponent PO a SO v Elektrárně Mochovce do 10 milionů Kč 2012-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Modifikace strojních komponentů primárního a sekundárního okruhu v Elektrárně Mochovce 10 až 50 milionů Kč 2011-2014
PPA Trade s.r.o. SK On-line chemická měření na primárním okruhu 3. a 4.blok Elektrárny Mochovce do 10 milionů Kč 2012-2014
I & C Energo a. s. CZ On-line chemická měření v Elektrárně Ledvice 10 až 50 milionů Kč 2009-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Přepoj trasy 7SCB62 na 1. a 2.bloku v Elektrárně Mochovce do 10 milionů Kč 2013-2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK Projekt budovy pro nakládání s radioaktivními odpady (IRAO a ZRAM) do 10 milionů Kč 2012-2014
I & C Energo a. s. CZ Reaĺizační dokumentace pro zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2012-2014
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce odběru aerosolů ve ventilačním komíně VK2 v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2010-2014
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. CZ Stáčení a doprava roztoku amoniaku v Elektrárně Dětmarovice 10 až 50 milionů Kč 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Vnitřní monitorovací systém seizmicity v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Vnitřní monitorovací systém seizmicity v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2012-2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna armatur parní uzávěry parních generátorů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna olejových čerpadel v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna šoupátek A00 PN63 v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2013-2014
PSG-International a. s. CZ Vyvedení tepla z Elektrány Mělník nad 50 milionů Kč 2013-2014
PSG - International a.s. CZ Vyvedení tepla z Elektrárny Mělník II nad 50 milionů Kč 2012-2014
MODŘANY Power, a. s. CZ Změna umístění armatur v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč 2013-2014
MODŘANY Power, a. s. CZ Zodolnění kompenzátorů objemu na 3. a 4. bloku v Elektrárně Mochovce 10 až 50 milionů Kč 2010-2014
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Dokumentace k modifikaci systému hašení v hale dieselgenerátorů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2009-2013
MODŘANY Power, a. s. SK JOB M48 - demontážní a montážní práce ve strojovně Jaderné elektrárny Mochovce 3. a 4.blok nad 50 milionů Kč 2011-2013
ČEZ, a. s. CZ Klimatizace místností diagnostiky v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2012-2013
MODŘANY Power, a. s. SK Montáž potrubí strojovny 3.bloku v Elektrárně Mochovce nad 50 milionů Kč 2010-2013
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Montážní dokumentace pro výměnu vysokotlakého ohříváku v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2010-2013
ČEZ, a. s. CZ Náhrada kompresovových vzduchotechnických jednotek s freonem R-22 v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2010-2013
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Odlučovač oleje před jodovy filtr do 10 milionů Kč 2009-2013
ČEZ, a. s. CZ Omezení vibrací potrubí přívodu paliva pro dieselgenerátory DG1-12 v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2012-2013
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. CZ On-line měření procesních vod fluidního bloku K31 - Zlín do 10 milionů Kč 2012-2013
Alpiq Generation s.r.o. CZ On-line měření procesních vod fluidního bloku K31 v Teplárně Zlín do 10 milionů Kč 2012-2013
ŠKODA JS, a.s. pro SE a.s. JE Mochovce SK Projekt a dodávka provozního souboru PS06 nad 50 milionů Kč 2009-2013
ČEZ, a. s. CZ realizace Vibrace tras paliva DG9 do 10 milionů Kč 2012-2013
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce plastových potrubí - potrubní mosty v Elektrárně Temelín 10 až 50 milionů Kč 2011-2013
ČEZ, a. s. CZ Výměna pohonů vzduchotechnických jednotek na PB1 a PB2 v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2012-2013
ČEZ ENERGOSERVIS, a. s. CZ Výměna vysokotlakých ohříváků TG v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2010-2013
ČEZ, a. s. CZ Záměna daplenových čerpadel v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč 2012-2013
MODŘANY Power, a. s. CZ B401 - Zavedení tras do barbotážní nádrže v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč 2011-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ C 317- rekonstrukce TVD-TS20 v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč 2011-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ C225-úprava umístění rychločinných armatur v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč 2011-2012
European Commission RU Chemický režim VVER 1000, Kalininska NPP 10 až 50 milionů Kč 2009-2012
VUJE, a. s. CZ Doplnění systému měření neutronového toku v Elektrárně Bohunice 10 až 50 milionů Kč 2010-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Náhrada svaru potrubi drenáže parních generátorů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2010-2012
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Náhrada TV elektroarmatur c23 za A10 v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2011-2012
ČEZ, a. s. Náhrada vzduchotechnických jednotek v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2009-2012
Synthesia, a.s. CZ On-line chemická měření v teplárně Synthesie Pardubice do 10 milionů Kč 2011-2012
I & C Energo a. s. CZ Přepojení olejových čerpadel turbogenerátorů v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2011-2012
ČEZ, a. s. CZ Realizace rekonstrukce kontinuálních analyzátorů v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2009-2012
ČEZ, a. s. CZ Realizační dokumentace A427 – míchání nádrží TQ v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč 2011-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Realizační dokumentace pro výměnu potrubí technické vody ze zásobních nádrží v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2009-2012
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Realizační dokumentace pro výměnu potrubí technické z technologických kondezátorů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2009-2012
ČEZ, a. s. CZ Teplovodní topení plynojemů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2010-2012
ČEZ, a. s. CZ Změna uchycení kabelů kolem hlavních cirkulačních čerpadel v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2011-2012
I&C Energo CZ Obnova SKŘ JE Dukovany M3 - M5 10 až 50 milionů Kč 2008-2011
Elektrovod Holding, a.s. organizační složka Brno CZ Realizace olejového hospodářství kompenzátorů, KRASÍKOV 10 až 50 milionů Kč 2009-2011
ČEZ, a. s. CZ Realizační dokumentace pro utěsnění nádrže čpavkové vody do 10 milionů Kč 2010-2011
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce speciální prádelny v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2009-2011
MODŘANY Power, a. s. CZ Úprava závěsů sání napájecích čerpadel v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2010-2011
VF, a. s. CZ Vyroba Marinelli nádob do 10 milionů Kč 2010-2011
ČEZ, a. s. CZ Dopracování dokumentace U237 Rekonstrukce systému stabilního hašení v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2009-2010
STAVOS Brno, a.s. CZ Pitný režim v kontrolovaném pásmu Elektrárny Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2009-2010
Bulgarian Energy Holding EAD. BG Potrubí odběru aerosolů z ventilačního komína v Elektrárně Kozloduy 10 až 50 milionů Kč 2009-2010
Elektrovod Holding, a.s. CZ Realizace olejového hospodářství kompenzátorů K1 a K2 10 až 50 milionů Kč 2009-2010
I & C Energo a. s. CZ Realizační dokumentace pro úpravy vodíkového hospodářství turbogenerátorů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2009-2010
MODŘANY Power, a. s. CZ Rychločinná armatura v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2009-2010
MODŘANY Power, a. s. CZ Úprava uzlů odvzdušnění kolektorů v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč 2009-2010
I a C Energo, a. s. CZ Realizační dokumentace pro blok B1, B2, B3, B4 - Nové odběry a připojovací uzly pro měřící obvody bezpečnostních systémů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč 2004-2009
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Systém breakrů pro 3. a 4. blok do 10 milionů Kč 2008-2009
Plzeňská teplárenská a.s CZ Automatické dávkovaní reagentů do 10 milionů Kč 2007-2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Doplňování horkovodu do 10 milionů Kč 2007-2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Náhrada čerpadel topné a chladící vody do 10 milionů Kč 2007-2008
Teplárny a.s., Č.Budějovice CZ Rekonstrukce chemických měření Teplárna České Budějovice do 10 milionů Kč 2007-2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Zařízení pracoviště pro elektrolytickou dekontaminaci do 10 milionů Kč 2007-2008
G-Team Progres, spol. s r.o. pro ČEZ, a.s. CZ Dodávka panelů pro Elektrárnu Poříčí do 10 milionů Kč 2006-2007
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Výměna měřících dýz na parovodech EDU do 10 milionů Kč 2006-2007
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Dispečerské přepojovače v HVB EDU do 10 milionů Kč 2005-2006
SÚRAO Litoměřice CZ Modernizace SÚRAO Richard do 10 milionů Kč 2005-2006
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření kontaminace osob na hranicích areálu Elektrárny Dukovany do 10 milionů Kč 2004-2005
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice CZ Systém pro pohavarijní vzorkování z hermetické zóny (PASS) do 10 milionů Kč 2004-2005
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ U 562 - Zodolnění zařízení SKŘ do 10 milionů Kč 2003-2005
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce měřicích obvodů indukčních průtokoměrů na ÚCHV do 10 milionů Kč 2003-2004
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Rekonstrukce systému monitorování a automatického dávkovaní chemikálií na EBO do 10 milionů Kč 2003-2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ S376 - Hašení na palubě hlavních cirkulačních čerpadel na 1. až 4.bloku nad 50 milionů Kč 2003-2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ S942 - Rozdělení proplachových kolektorů K1, K2, K3 v kobkách MaR nad 50 milionů Kč 2002-2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ U378 - Rekonstrukce hygienických smyček nad 50 milionů Kč 2003-2004
ČEZ a.s., Elektrárna Počerady CZ Panely pro chlazení a předúpravu vzorků do 10 milionů Kč 1999-2002
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ T385 - Odstranění překřížení bezpečnostních systémů v kobkách MaR nad 50 milionů Kč 2000-2001
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Doplnění diagnostických systémů - teplotechnická měření nad 50 milionů Kč 1998-2000
ČEZ a.s., JE Temelín CZ Instalace gamaspektrometrického systému elektrárny nad 50 milionů Kč 1998-2000
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Přemístění potrubí superhavarijního napájení parních generátorů do 10 milionů Kč 1998-1999
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření plynných výpustí ve ventilačním komíně 10 až 50 milionů Kč 1996-1997
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Monitorování a likvidace pohavarijního vodíku - akce A12 do 10 milionů Kč 1996-1997
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Instalace radiační kontroly v hermetické zóně - akce A10 nad 50 milionů Kč 1993-1994
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření vybraných chemických a fyzikálních parametrů - akce A9 nad 50 milionů Kč 1993-1994
ENERGO I, s. r. o. CZ 5987 Modernizace kabeláže zavážecího stroje v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ 6352 Výměna KJC 5000 na CČSI a II v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
VF, a. s. CZ 6740 Rozšíření PAMS v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ 7620 Doplnění odběru vzorků CCHV v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
MONDI SCP, a.s. Bělírna - výroba buničiny - strojně technologická část – dodávka a montáž procesního potrubí MONDI SCP a. s. Ružomberok do 10 milionů Kč
AFRAS Energo s.r.o. CZ C721 - uprava odběru vzorků kapalných výpustí v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč
GEOtest, a.s. České Budějovice - Jihočeská plynárenská, sanace do 10 milionů Kč
ÚJV Rež, a. s. Demontáž, transport a montáž strojních částí FROBIT Řež do 10 milionů Kč
DAMOVO Česká republika s.r.o., pro ČEZ a.s. JE Dukovany CZ Dispečerské přepojovače v HVB EDU do 10 milionů Kč
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Dokumentace jakosti potrubí technické vody důležité pro turgogenerátory do 10 milionů Kč
Škoda JS, a. s. CZ Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce - vnitřní spojovací potrubí primárního okruhu nad 50 milionů Kč
EKOL, spol. s r.o. CZ Instalace trasy pro měření vodivosti kondenzátu v teplárně v Českých Budějovicích do 10 milionů Kč
I&C Energo CZ JPD - Obnova SKŘ EDU do 10 milionů Kč
Elektrárna Dětmarovice, a. s. CZ Komplexní rekonstrukce vzorkoven bloků 200MW do 10 milionů Kč
ÚJV Řež, a. s. CZ Likvidace vyřazené technologie Červená Skála - ÚJV Řež do 10 milionů Kč
ÚJV Řež, a. s. CZ Likvidace vyřazené technologie v objektu 250 - Radiochemie do 10 milionů Kč
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK Manivier do 10 milionů Kč
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření meziokruhové netěsnosti parogenerátorů - N16 do 10 milionů Kč
I & C Energo a. s. CZ Modifikace systému řízení pro technickou vodu důležitou v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
Město Ralsko Náhlov - ověřovací vrt STN-1 do 10 milionů Kč
GeoNuclear AR NGM do 10 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ On-line chemická měření v Elektrárně Hodonín do 10 milionů Kč
TetraStav s.r.o. SK Oprava horkovodu Žilina do 10 milionů Kč
Mondi SCP a. s. Oprava parního potrubí DN600 a DN200 do 10 milionů Kč
Mondi SCP a. s. Optimalizace systému procesních prvků v systému Alkálií do 10 milionů Kč
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Plynofázní reaktor do 10 milionů Kč
Elektrárny Opatovice, a.s. CZ Projektová dokumentace pro modifikaci čpavkového hospodářství v Elektrárně Opatovice do 10 milionů Kč
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Realizační dokumentace pro odstranění projektové neshody stanice zdroje chladu do 10 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce dávkování hydrazinu a čpavku do výtlaku DČ v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce dávkování hydrazinu a čpavku v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce expresních laboratoří a inovace měření BÚK 10 až 50 milionů Kč
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce odběrového systému sekundárního okruhu nad 50 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce on-line chemických měření v Elektrárně Hodonín do 10 milionů Kč
Dalkia Kolín, a. s. CZ Rekonstrukce parovodu k TG4 do 10 milionů Kč
Dalkia Kolín, a.s. CZ Rekonstrukce parovodu TG4 Dalkia Kolín do 10 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce plastových potrubí pro dopravu chemikálií na potrubních mostech v Elektrárně Temelín 10 až 50 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce rozvodů KORD I do 10 milionů Kč
ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice CZ Rekonstrukce systému vzorkování a kontinuálních chemických měření v Elektrárně Chvaletice do 10 milionů Kč
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Rekonstrukce vzorkovny chemických měření do 10 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ Snížení teploty rozvaděčů v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Stavba P588 Inovace boroměrů 10 až 50 milionů Kč
NET4GAS, s.r.o. CZ Studie - možnosti odstavení plynovodu do 10 milionů Kč
TERMONTA PRAHA, a. s. CZ Svářečské a potrubářské práce - Praha, Olšanská do 10 milionů Kč
Enel SK SYMOCHER do 10 milionů Kč
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK SYMOCHER - systém monitorování chemických režimů 10 až 50 milionů Kč
ČEZ, a. s. CZ Uprava trasy recirkulace čerpadla TQ v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
I & C Energo a. s. CZ Úpravy regulace tlaku v nádržích kondenzátu v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
MODŘANY Power, a. s. CZ Výpočet zbytkové životnosti vybraných potrubí v Elektrárně Temelín do 10 milionů Kč
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Výroba polymeračního reaktoru do 10 milionů Kč
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Zajištění svářečských technologů pro stavby v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ ZL5023 - Přemístění zařízení SKŘ na PoE 10 až 50 milionů Kč
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Zodolnění tělesa kompenzátoru objemu proti kmitům do 10 milionů Kč
DOOSAN Škoda Power s.r.o. CZ Zpracování JPD pro expandér TG11 v Elektrárně Dukovany do 10 milionů Kč
Zákazník Stát Projekt Rozsah Termín plnění
GiTy a.s., pro Armádu České republiky CZ Řídicí systém PHM Čáslav do 10 milionů Kč 2007-2008
GiTy a.s., pro Armádu České republiky CZ Řídicí systém PHM Náměšť do 10 milionů Kč 2007-2008
Glanzstoff – Bohemia, s.r.o. CZ Vytvoření nového archívu a digitalizace výkresové dokumentace do 10 milionů Kč 2003-2004
Lovochemie, a.s. CZ Zpracování 60%-ní KD na LAVIII 10 až 50 milionů Kč 2002-2003
Lovochemie, a.s. CZ LS 00016 - Instalace odlučovačů na OXAS do 10 milionů Kč 2000-2001
Lovochemie, a.s. CZ Chlazení "LAV III" a Rozšíření cirkulační vodárny do 10 milionů Kč
Intecha s.r.o. CZ Digitalizace technologických schémat do 10 milionů Kč
MERO ČR, a.s. CZ Koncové zařízení produktovodu, provoz Kralupy a Nové Město u Kolína do 10 milionů Kč
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Odvod kondenzátu ze sběrné nádrže do chemické úpravny vodymatik pro automatické přepínání odvodu kondenzátu na 1. až 4.bloku do 10 milionů Kč
ALIACHEM a.s. CZ Protiexplozní ochrana sušáren do 10 milionů Kč
Kaučuk, a.s. CZ Řídící systém pro výparníkovou stanici do 10 milionů Kč
INELSEV Servis s.r.o. CZ UNIPETROL RPA, s.r.o. - Výroba plynofázního reaktoru 3 l do 10 milionů Kč
Lovochemie, a.s. CZ Úprava expedice NPK - parabola fosfátů do 10 milionů Kč
MERO ČR, a.s. CZ Vyčerpání slopů PC 29 Kralupy a PC 15 Radostín do 10 milionů Kč
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Výroba 3 ks temperovaných vík plynofázního reaktoru 1,8 do 10 milionů Kč
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Výroba výměnného dna plynofázního reaktoru 3l do 10 milionů Kč
Česká rafinérská, a.s. CZ Vzorkování ropy z ropovodu (lokalita Litvínov a Kralupy nad Vltavou) 10 až 50 milionů Kč
Lovochemie, a.s. CZ Zlepšení kvality ledku vápenatého 10 až 50 milionů Kč
Kaučuk, a.s. CZ Zvýšení kapacity sil BKPS do 10 milionů Kč
Česká rafinérská, a.s. CZ Zvýšení objemu míchání rafinátu II do benzínu AuBi do 10 milionů Kč
Zákazník Stát Projekt Rozsah Termín plnění
Centrum výzkumu Řež s. r. o. FR Montáž ocelových prvků pro projekt Vývoj a prototypová dodávka Horkých komor pro Jules Horowitz Reaktor, Francie (Cadarache) 10 až 50 milionů Kč 2014-2015
AECOM CZ s.r.o. CZ Elton, Nové Město nad Metují do 10 milionů Kč 2012-2013
ÚZSVM CZ Autopříslušenství Hajnice, a.s. do 10 milionů Kč 2009-2012
GEOMIN družstvo CZ Praha 2-Karlovo náměstí, fakultní nemocnice do 10 milionů Kč 2010-2011
ALFA PRAHA s.r.o. CZ Statenice HGP do 10 milionů Kč 2010-2011
G IMPULS Praha s.r.o. CZ Bytíz a Čistá do 10 milionů Kč 2009-2010
ELEKTROTRANS a.s. CZ Elektrické vedení Chotějovice - Výškov 400 kV do 10 milionů Kč 2009-2010
MF ČR CZ ICEC Šlapanice, a.s. do 10 milionů Kč 2008-2010
AECOM CZ s.r.o. CZ Praha-Poděbradská, CL servis do 10 milionů Kč 2008-2010
AQUATEST a. s. CZ SPOLCHEMIE Ústí nad Labem do 10 milionů Kč 2009-2010
AQUATEST a. s. CZ Unipetrol Litvínov, vrty pro sanaci do 10 milionů Kč 2009-2010
E-THERM a.s. CZ Karlův most - IGP do 10 milionů Kč 2008-2009
VODNÍ ZDROJE, a.s. CZ Veltrusy - vrtné práce do 10 milionů Kč 2008-2009
MF ČR CZ AERO Vodochody, a.s. - doprůzkum a projekt sanačních prací do 10 milionů Kč 2006-2008
MF ČR CZ Sklárny BOHEMIA a.s. Poděbrady, dokončení sanace saturované zóny do 10 milionů Kč 2004-2008
Ministry of Finance, Czech Republic CZ Západočeská energetika, a.s., lokalita Tuhnice - doprůzkum a projekt sanačních prací do 10 milionů Kč 2007-2008
FNM ČR CZ Sklárny Bohemia a.s., Poděbrady 10 až 50 milionů Kč 1996-2003
ŠKODA – Ústav Jaderných Paliv CZ ŠKODA - Ústav Jaderných Paliv, Praha, a.s. 10 až 50 milionů Kč 1997-1999
Benešov ČS PHM CZ Benešov ČS PHM do 10 milionů Kč
K4, a.s. CZ Benešov nad Ploučnicí, výstavba výrobní haly do 10 milionů Kč
GET s.r.o. CZ Čavyně do 10 milionů Kč
ELEKTROTRANS a.s. CZ Elektrické vedení Kladno 110 kV do 10 milionů Kč
ŠKODA AUTO a.s. CZ Hala pro výrobu převodovek M2 – 2. etapa do 10 milionů Kč
Obec Milešov CZ Hydrogeologický průzkum Milešov (Posílení zdroje pitné vody pro obec) do 10 milionů Kč
Letiště Praha, a.s. CZ IG průzkum na skládce zeminy u obce Hostivice do 10 milionů Kč
ELEKTROTRANS a.s. CZ IG průzkum pro stožárová stání 2 x 110 kV, trasa Hlinsko-Polička do 10 milionů Kč
ELEKTROTRANS a.s. CZ IG průzkum pro stožárová stání 400 kV, trasa Výškov - Babylon do 10 milionů Kč
Letiště Praha, a.s. CZ IG průzkum pro založení nového nástupního mostu na Letišti Václava Havla – Terminál I. – stání č. 14 do 10 milionů Kč
HELIKA a.s. CZ Inženýrsko-geologický průzkum pro halu agregátů firmy Škoda Auto, a.s. ve Vrchlabí, 1. etapa do 10 milionů Kč
Letiště Praha a.s. CZ Inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 a pojezdových drah TWY B, C, D, L do 10 milionů Kč
ELEKTROTRANS a.s. CZ Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu vedení 110 kV – Holešov zaústění V573 do 10 milionů Kč
FNM ČR CZ KAUČUK, a.s. Kralupy nad Vltavou - doprůzkum a PD sanace skládky styrenových smol do 10 milionů Kč
Letiště Praha, a. s. CZ Letiště Praha Ruzyně, paralelní dráha RWY 06R/24L do 10 milionů Kč
INSET s. r. o. CZ Letňany - Administrativní Centrum do 10 milionů Kč
K4, a.s. CZ Louny - LOSTR a.s., nové kompletační haly do 10 milionů Kč
ÚZSVM CZ Málkov u Suchomast - likvidace černé skládky do 10 milionů Kč
HELIKA, a.s. CZ Náchod, modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, Podrobný inženýrskogeologický průzkum, 1. etapa stavby do 10 milionů Kč
FNM ČR CZ NAREX Česká Lípa, a.s. sanace nesaturované zóny do 10 milionů Kč
Posílení zdroje pitné vody CZ Nové Hrady, Tuřany, Oplot, Mířkov, Příkosice, Vrčeň a Únějovice do 10 milionů Kč
ÚZSVM CZ Odval hlušiny Barré, Vinařice u Kladna do 10 milionů Kč
ECO-F a. s. CZ Paramo Pardubice do 10 milionů Kč
Obec Bzová CZ Podrobný hydrogeologický průzkum pro posílení zdroje podzemní vody pro obec Bzová, k. ú. Bzová u Hořovic do 10 milionů Kč
Zlatý lihovar a.s. CZ Podrobný IG a HG průzkum, doplňkový IG průzkum pro zjištění založení varny do 10 milionů Kč
Centrum Pivovar Děčín a.s. CZ Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro předpokládanou výstavbu víceúčelového objektu – Centrum Pivovar Děčín do 10 milionů Kč
GEOtest, a.s. CZ Praha - Motol, realizace 4 ks monitorovacích hydrogeologických vrtů do 10 milionů Kč
AED Project Architecture Engineering Design, a.s. CZ Praha 1 – Hradčany, Rekonstrukce obytného domu do 10 milionů Kč
EKOHYDROGEO Žitný CZ Praha 7, Holešovice - GEONE PREFA WOLF - inženýrskogeologický průzkum do 10 milionů Kč
EKOHYDROGEO Žitný s. r. o. CZ Praha 8-Karlín-Rustonka do 10 milionů Kč
INSET s. r. o. CZ Praha 9 – Letňany, administrativní centrum do 10 milionů Kč
Město Benešov CZ Předběžný geotechnický průzkum - II/112-severovýchodní obchvat Benešova, I. etapa do 10 milionů Kč
Saint-Gobain Weber Terranova a.s. CZ Prostějov, výrobní a skladovací areál do 10 milionů Kč
GEOtest, a.s. SK Průzkum environmentálních zátěží do 10 milionů Kč
Letiště Praha a.s. CZ Průzkum konstrukce odbavovací plochy jih - Letiště Václava Havla do 10 milionů Kč
GEOMIN družstvo CZ Římov, průzkum zdrojů podzemních vod do 10 milionů Kč
Povodí Ohře, státní podnik CZ SO 01 -Nové piezometrické vrty do 10 milionů Kč
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. CZ Spolana Neratovice - SAE do 10 milionů Kč
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. CZ Spolchemie Ústí nad Labem do 10 milionů Kč
Hlavní město Praha CZ Stavba č. 42821 Dvorecký most, inženýrskogeologický průzkum do 10 milionů Kč
GEOMIN družstvo CZ Štěměchy, průzkum zdrojů podzemních vod do 10 milionů Kč
GEOtest, a.s. CZ Tunel Ejpovice - doplňující geotechnický průzkum do 10 milionů Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. CZ UHLÍŘSKÁ na k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou do 10 milionů Kč
AQUATEST a. s. CZ Ústí nad Labem, Vrtné práce do 10 milionů Kč
Povodí Ohře, státní podnik CZ VD Orlík - doplnění měření TBD o plovákové kyvadlo v bloku 28P - vrtné práce do 10 milionů Kč
Povodí Vltavy, státní podnik CZ VD Orlík - pozorovací vrt do 10 milionů Kč
SMP CZ, a.s. CZ Vodní dílo Labská - Ochrana korunového a šachtového přelivu, podrobný IG průzkum do 10 milionů Kč
K4, a.s. CZ Zahrady Pavlov, okr.Kladno, výstavba 428 RD, MŠ a multifunkční budovy do 10 milionů Kč
Ivana Loušová CZ ZVÍKOVEC, p.č.75 do 10 milionů Kč
Zákazník Stát Projekt Rozsah Termín plnění
MVM Paksi Atomerőmű HU Systém pro fixaci radioaktivních odpadů v JE Paks nad 50 milionů Kč 2016-2020
ČEZ, a.s. CZ Zpracování radioaktivních kalů v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2017-2020
Dodávka cementační linky pro 3. a 4. blok JE Mochovce SK Královopolská RIA (konečný zákazník Slovenské elektrárne, a.s.) 10 až 50 milionů Kč 2013-2019
Česká republika - Ministerstvo financí CZ Pilotní pokus sanace - Kopřivnice - TATRA - PS-4, Sklad zaolejovaných třísek, objekt 340 do 10 milionů Kč 2017-2019
MF ČR CZ Navijárna motorů HC&M Domažlice do 10 milionů Kč 2008-2015
ČEZ, a.s. CZ Zpracování radioaktivních ionexů a kalů v Elektrárně Dukovany 10 až 50 milionů Kč 2013-2015
Město Poděbrady CZ Pátek, okr. Nymburk do 10 milionů Kč 2007-2009
FNM ČR CZ Autopříslušenství Hajnice, a.s. do 10 milionů Kč 2003-2008
MF ČR CZ Sklárny BOHEMIA a.s. Poděbrady - imobilizace reziduálního znečištění do 10 milionů Kč 2007-2008
FNM ČR CZ Inproma spol. s. r.o., staré ekologické zátěže 10 až 50 milionů Kč 1996-2000
Česká republika - Ministerstvo financí CZ Doprůzkum a projektová dokumentace sanace pro lokalitu DS PHM Točník u Klatov společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - areál DS do 10 milionů Kč
Česká republika - Ministerstvo financí CZ Likvidace sanačních vrtů ve společnosti Lučební závody a.s. Kolín do 10 milionů Kč

Kontaktujte nás