Motivační seminář s Business Success, spol. s r.o.

Datum: 09.06.2021

Rozvolnění jsme využili pro konání motivačního semináře pro managery pod vedením nedostižného Ing. Rastislava Zachara z Business Success, spol. s r.o. Bylo nám ctí nominovat na školení vybrané kolegy a poskytnout jim od vysoce profesionálního školitele dokonalý náhled a tipy z témat jako jsou základní manažerské dovednosti, role vedoucích ve společnosti, efektivita, time management atp. pro implementaci do jejich pracovní činnosti. Školení bylo velikým zážitkem a přínos markantní. Děkujeme.