CHEMCOMEX dokončil další etapu solidifikace radioaktivních kalů a ionexů v Elektrárně Dukovany

Datum: 29.03.2021

V období od srpna 2017 do března 2021 CHEMCOMEX ve spolupráci s ČEZ Energoservis a ÚJV Řež zpracoval 320,2 tun semikapalných radioaktivních odpadů skládajících se z kalů a použitých ionexů. Solidifikace byla provedena metodou fixace do geopolymerní matrice ALUSIL, výsledný produkt je uložen do 2 153 sudů.

Průměrná hmotnost odpadu byla 148,9 kg v jednom sudu, celková hmotnost výsledného produktu činí 685,5 tun. Pevnost v tlaku produktu solidifikace se pohybovala v rozmezí 12 až 39 MPa (průměrná hodnota 18,9 MPa). Loužitelnost byla u všech měřených vzorků pod limitní hodnotou 4 %, a to v rozmezí 0,22 až 3,64 %. Průměrný kolektivní dávkový ekvivalent obslužného personálu se pohybuje okolo 4,77 µSv/sud.

     

Kontaktujte nás