NAŠE SPOLEČNOST V POSLEDNÍM ROCE ÚSPĚŠNĚ UKONČILA TYTO PROJEKTY

Datum: 08.01.2021

NAŠE SPOLEČNOST V POSLEDNÍM ROCE ÚSPĚŠNĚ UKONČILA TYTO PROJEKTY:

Úprava stáčení na SKP (Synthos Kralupy)

Stavba byla ukončena a řádně předána bez vad a nedodělků a to s téměř měsíčním předstihem.

Předmětem zakázky byla realizace zahrnující instalaci 4 nových stáčecích ramen v areálu Skladování kapalných plynů (SKP) a úprava dotčené technologie, dále instalace obslužného potrubí a propojení na stávají sběrné potrubí, zajištění části elektro a MaR, GDS a EPS. Vše probíhalo za přísných bezpečnostních podmínek ve výbušné zóně, kat. 1.

Rekonstrukce uzávěrů a chlazení TG 2 Gabčíkovo

Stavba byla ukončena a řádně předána bez vad a nedodělků a to s téměř měsíčním předstihem. Jednalo se o generální opravu rychlouzávěrů TG2 a systému chladící vody TG1 a TG2.