Naše divize geologie a sanace nabízí novou službu - vrtaná studna na klíč

Datum: 23.02.2021

Divize geologie a sanace nabízí novou službu s názvem "vrtaná studna na klíč". Nově tedy svým zákazníkům umí nabídnout komplexní službu, která klientovi ve výsledku zajistí vlastní zdroj vody a nezávislost na vodovodní síti obce či města. 

 

Nabídka produktu společnosti CHEMCOMEX, a.s.:

„Realizace vrtané studny na klíč“

Budeme vaším partnerem od první konzultace, vyhledání zdroje vody, zpracování veškeré projektové dokumentace, zastupování na dotčených úřadech, až po zhotovení samotné vrtané studny a její kompletní vystrojení domácí vodárnou, popřípadě úpravnou tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Využijete stoprocentně potenciál vašeho pozemku a dlouhodobě vyřešíte zásobování užitkovou nebo pitnou vodou.

Naše služby jsou určeny pro širokou veřejnost, firmy i zemědělce a všechny, kteří chtějí zároveň získat soběstačnost a finanční úsporu vzhledem k neustále se zvyšujícím poplatkům za vodné.

Vrtané studny hloubíme vlastní technikou, v souladu s platnou legislativou a na základě platných oprávnění.

Výhody realizace studny na klíč:

- úspora času (není nutné komunikovat s úřady ohledně potřebných povolení-vše zajistíme za vás)

- úspora finančních prostředků (cena vodného a stočného neustále roste-rentabilita vlastní studny je rok od roku vyšší)

- nezávislost na vodovodní síti (vlastní zdroj vody)

- jasná komunikace při realizaci s jedním člověkem-manažerem zakázky (nemusíte řešit s více lidmi-firmami)

- výhodnost investice především při vyšším odběru vody (bazén, zavlažování zahrady apod.)

- získání kvalitnější vody vzhledem k faktu, že voda z hlubinného vrtu není tak náchylná na znečištění

Postup průběhu zakázky:

Záměr-poptávka zákazníka směrem na společnost CHEMCOMEX, a.s. (e-mailem na: ludek.kratochvil@chemcomex.cz, příp. telefonicky na tel.: +420 792 764 735).

 

Cenová nabídka (obsahující)

-       Vyhledávací hydrogeologický průzkum (HG), projekt vrtané studny (PD), případně projekt vrtných prací (PVP).

-       Inženýrská činnost-zajištění stavebního povolení a povolení pro nakládání s podzemními vodami, kolaudace.

-         Projekční činnost-projekt vystrojení vrtané studny (zhlaví studny, domácí vodárna-ponorné čerpadlo, zpětný ventil, tlaková nádoba s manometrem a tlakovým spínačem nainstalovaným na pěticestné armatuře), návrh řešení filtrace a úpravy vody, projekt stavebního objektu pro umístění technologie.

-       Vrtné práce (odvrtání studny).

-       Realizace stavební části – dokončení studny.

  

 Podpis smlouvy o dílo

 

 Realizace: Hydrogeologický průzkum (HG), projektová dokumentace (PD)

-       Zpracování hydrogeologického posouzení (vyhledávací hydrogeologický průzkum zpracovaný osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie), vytýčení místa vrtu, zpracování PD vrtu pro studnu, zpracování projektu pro báňský úřad (v případě vrtů nad 30 m).

-       Inženýring: zajištění stavebního a vodoprávního povolení (podkladem je projekt vrtané studny a hydrogeologické posouzení PD+HG).

-       U vrtů hlubších jak 30 m zajištění vyjádření příslušného krajského úřadu, ohlášení příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu.

 

Vrtné práce

-       Vyvrtání studny, vystrojení studny dle ČSN pažnicí s atestem na pitnou vodu, čerpací (hydrodynamická) zkouška, technická zpráva.

 

Návrh přípojky, úpravny

-       Návrh rozvodu potrubí od studny, úpravny vody (v případě potřeby), bude řešeno podle požadavku na využití vody na pitnou, případně užitkovou. Návrh elektrické přípojky. Návrh stavebního objektu nebo jeho modifikace pro umístění technologie.

 

Realizace stavební části

-       Stavební dokončení studny: zemní práce, manipulační šachtice (dle PD – betonové skruže nebo PP), stavební objekt pro umístění technologie, vystrojení vrtu čerpadlem, rozvody potrubí od studny k odběrnému místu, domovní vodárna, úpravna vody.

 

Revize elektro

-   Provedení výchozí revize elektro části, která byla v rámci projektu provedena.

 

Kolaudace

-    Zajištění kolaudace, příp. oznámení o dokončení stavby.

 

Předání zákazníkovi

  

Příklady rozsahu díla

Obr. 1

 

Čerpání vody z vrtů a studní s hladinou v hloubce větší, než 8 metrů. Řízení pomocí klasického tlakového spínače

          Obr. 2

 Standardní instalace s použitím domácí vodárny

 

 

Detailní popis produktu v pdf: Vrtaná studna na klíč 

Kontaktujte nás