Realizace části projektu - Vodní dílo Gabčíkovo

Datum: 01.07.2020

Koncem měsíce května jsme dokončili demontáže a prefabrikaci chladící vody na Turbogenerátoru (TG1). Montáž potrubí a sestavy aparátů je takřka hotové. Nadále probíhají demontážní práce, prefabrikace a současně i montáž nového potrubí v generátoru a ložiskovém dómu. Práce probíhají v souladu s harmonogramem.

Tabule rychlouzávěrů jsou částečně osazené v pravém "půlvtoku". Právě probíhají práce na pojezdových kolech na jednotlivých tabulích pro levý "půlvtok", které budeme osazovat na přelomu měsíce červenec/srpen. Čerpací agregát je osazen na místě a elektricky připojen. Práce na části hydrouzávěry probíhají také dle harmonogramu.

obrazek c.1 obrazek c.2

Kontaktujte nás