Návštěva ředitelů CE Industries v Mochovcích

Datum: 28.06.2022

Měli jsme čest přivítat a provést vybrané ředitele skupiny CE Industries bloky 3 a 4 v JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ Mochovce. Chemcomex se podílí na dostavbě strojovny elektrárny a jsme hrdí, že jsme mohli měsíce a roky odvedené práce prezentovat v naší skupině.

Pod dohledem velitele ochrany objektu se skupina z důvodu bezpečnosti rozdělila do menších a ty se pak koordinovaně přesouvaly místním mikrobusem do školící místnosti, kde všichni absolvovali bezpečnostní školení a následně se převlékli do předepsaného oděvu. Pan generální ředitel Vlastislav Staněk s bezpečnostním technikem elektráren pak venku v krátkosti popsali okolní budovy a vysvětlili rozdíl mezi komínem a chladící věží.

Za laskavého vedení a komentované prohlídky manažera spouštění se všichni přesunuli do budovy strojírny, kam jim po načtení přidělených vstupních karet byl umožněn z výšky skoro deseti metrů výhled, ze kterého byl vidět i 3. blok. Prohlídka primární části, reaktorového sálu včetně parogenerátorů a jiných technologií vzbudila opravdový zájem a následná přednáška o fungování elektrárny, způsobu zavážení paliva a jeho přeměně dokreslila všem zúčastněným jak funguje proces výroby elektřiny z jádra.

Náš srdečný dík patří společnosti Slovenské elektrárne, která nám vstup umožnila a pomohla s organizací celé akce.

Kontaktujte nás