Údržbové a servisní práce v rozsahu:

  • Plánovaných odstávek zařízení
  • Pohotovostních výjezdů
  • Preventivní zajištění plánovaných kontrol

Oblasti zajišťování servisních služeb:

  • Strojní zařízení výrobních podniků, dopravníkové technologie, drtiče, potrubní rozvody.
  • Montáží a demontáží technologie.
  • Montáží a demontáží ocelových konstrukcí
  • Strojní zařízení vzduchotechnických, filtračních a odsávacích systémů.
  • Provádění zkoušek kotlů, tlakových nádob a periodických zkoušek nádob na plyn.
  • Zajištěním náhradních dílů včetně repase a oprav poškozených součástí.
  • Sledování plánovaných kontrol a návrhy oprav zajištěno teamem zkušených techniků

Kontaktujte nás