Od svého založení je CHEMCOMEX zaměřen na komplexní a všeprofesní dodávky technologických zařízení a systémů, včetně dodávek formou „na klíč“. Projekty realizujeme od návrhu technického řešení, přes vypracování realizační a konstrukční dokumentace, předmontáž až po montáž na místě a uvedení do provozu.

V rámci produktového portfolia výrobků je CHEMCOMEX výrobcem:

  • potrubních systémů (vlastní potrubní trasy, potrubní kompenzátory, potrubní průchodky a potrubní uložení)
  • tlakové nádoby a násypky včetně míchadel
  • speciální zkušební tlakové nádoby (polymerační reaktory, Marinelliho nádoby apod.)

Kontaktujte nás