Potrubní systémy

Návrh, vývoj, výpočtové posouzení a projektová dokumentace všech stupňů pro:

 • Svařované potrubní systémy všech světlostí včetně instrumentace dle normy řady EN 13480
 • Netopené tlakové nádoby dle norem řady ČSN 690010, EN 13445 a AD 2000Mbl
 • V návaznosti na směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23/ES
 • Tlaková i netlaková zařízení v oblasti energetiky
 • Staticky i dynamicky namáhané ocelové konstrukce v rozsahu působnosti norem EN 1090-1,2, do třídy EXC3 včetně

Hlavní oblasti zájmů

 • Tepelné sítě primárních a sekundárních soustav
 • Přechody soustav na jiný typ média, např. parní na horkovodní soustavu
 • Přípojky nových a přeložky stávajících parních soustav, horkovodních soustav, teplovodních soustav

Potrubní rozvody a produktovody

Realizujeme tepelné sítě v nadzemním nebo podpovrchovém provedení, a to buď bezkanálově, tedy technologií předizolovaného potrubí nebo v tepelných železobetonových kanálech a kolektorech. Projednáváme s dotčenými orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami, vč. celkového řešení koordinace venkovních tepelných sítí se stavbou a stávajícím stavem inženýrských sítí.

 • Přechody soustav na jiný typ média, např. parní na horkovodní soustavu apod.
 • Tepelné sítě primárních a sekundárních soustav, přípojky nových a přeložky stávajících parních soustav
 • Horkovodních soustav
 • Teplovodních soustav
 • Parovodní v provedení vakuovaným potrubím tzv. „ocel v oceli“, u kterého jsou tepelně-izolační vlastnosti dány kombinací izolační vrstvy z minerální vlny a vakua vytvořeného v prostoru mezi vnitřní a vnější trubkou.
 • Horkovodní v provedení předizolovaným potrubím s izolační vrstvou z PUR pěny
 • Teplovodní v provedení z flexibilního plastového potrubí
 • Klasické provedení parní, horkovodní v topných kanálech

Vysokoenergetická potrubí

 • Ústřední vytápění průmyslových objektů
 • Plynové kotelny do 25 MW tepelného výkonu
 • Výměníkové a předávací stanice
 • Horkovody, parovody, teplovody, rozvody chlazení a stlačeného vzduchu

Kontaktujte nás