CHEMCOMEX nabízí zákaznicky orientovaná řešení na klíč v těchto oblastech:

  • jaderná energetika
  • klasická energetika
  • chemický průmysl

Jedná se především o tato řešení:

  • zpracování radioaktivních odpadů a nebezpečných odpadů
  • fixace kapalných radioaktivních odpadů a popílku
  • návrhy postupů a zařízení pro ukládání odpadů

Kontaktujte nás