Nedílnou součástí nabízených služeb je servis a modifikace provozovaných technologických systémů. CHEMCOMEX nabízí zákazníkům zajištění plánované, nahodilé, preventivní a prediktivní údržby, kontrol a revizí, rekonstrukcí a modernizací strojních částí technologických systémů.

Pro již realizované dodávky nabízíme provádění záručního i pozáručního servisu zajišťovaného dohledovým servisním centrem

Kontaktujte nás