V rámci geologických a vrtných prací poskytuje CHEMCOMEX služby v následujících oblastech:

  • inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum
  • průzkum kontaminace horninového prostředí a podzemní vody
  • projekce a dodávky pokročilých dekontaminačních technologií
  • vrtání průzkumných, jímacích a monitorovacích vrtů
  • vrtaná studna na klíč Detailní popis produktu
  • speciální vrtné práce

Kontaktujte nás