S ohledem na neustále vzrůstající potřebu snižování energetické náročnosti jsme připraveni nabídnout energeticky úsporná opatření zaměřená zejména na vytápění a chlazení. Námi navržené a zrealizované technické řešení Vám bude garantovat úsporu nákladů na energie.

Řešení spočívá v detailní analýze současného stavu, identifikování požadavků zákazníka, stanovení požadované doby návratnosti a v následné realizaci navržených řešení (například instalace kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, fotovoltaiky nebo kombinaci jednotlivých řešení).

Kontaktujte nás