Solidifikace radioaktivních odpadů metodou:

 • Cementace
 • Alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric do vlastní matrice ALUSIL®

Zpracování radioaktivních kontaminovaných vod

 • Separace nuklidů pod zákonné úrovně
 • Zpracování koncentrátu

Dekontaminace jaderných technologií

 • Používané metody pro dekontaminaci zařízení
 • Stroje založené na principu cirkulujícího dekontaminačního činidla v uzavřeném okruhu – Spidery a Skidy
 • Metody využívajících elektrochemické nebo ultrazvukové vany

Postupy využívajících stěry kontaminovaných povrchů s použitím:

 • Gelů
 • Dekontaminačních folií
 • Elektrochemických procesů

Vyřazování jaderných technologií

Dekontaminaci předchází vyřazování jaderných technologií, s čímž máme bohaté zkušenosti, které nabízíme našim klientům.

 • Solidifikace vod, kalů, ionexů a koncentrátu metodou
 • Cementace
 • Vlastní matrice ALUSIL®

Jedná se především o tato řešení:

 • Zpracování radioaktivních odpadů a nebezpečných odpadů
 • Fixace kapalných radioaktivních odpadů a popílku
 • Návrhy postupů a zařízení pro ukládání odpadů

Kontaktujte nás