V oblasti dekontaminace, demontáže a likvidace jaderných technologií nabízí Chemcomex své služby v oblasti celé východní i západní Evropy.
Máme významné zkušenosti z prací provedených na odstavené slovenské elektrárně V1 v Jaslovských Bohunicích - více informací o realizaci zde.

Našim zákazníkům nabízíme zákaznicky orientovaná řešení na klíč pro tyto technologie:

Zpracování radioaktivních odpadů

  • solidifikace radioaktivních odpadů (kaly, ionexy, koncentráty) metodou cementace
  • solidifikace radioaktivních odpadů (kaly, ionexy, koncentráty) metodou alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric (tzv. geopolymery) do vlastní matrice ALUSIL
  • zpracování kontaminovaných vod (separace nuklidů pod zákonné úrovně a následné zpracování koncentrátu)
  • třídění a zpracování pevných odpadů

Tyto technologie jsme připraveni dodat jak pro provozní využití, tak pro užití v rámci vyřazování a likvidace jaderných bloků nebo průmyslových provozů.

Zpracování radioaktivních odpadů není zaměřeno jen na dodávky zařízení, ale i na poskytování zpracovatelských služeb v oblasti solidifikace a nakládání s odpady, případně pronájem technologického zařízení.

Sanace kontaminovaných území

CHEMCOMEX disponuje vybavením a know-how pro sanaci horninového prostředí metodami in situ. Služby jsou zaměřeny na:

  • průzkum znečištění ve smyslu Vyhlášky o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
  • analýzy rizik dle Metodického pokynu MŽP
  • sanaci kontaminovaných území

Kontaktujte nás