References

Client Country Project Client Term for performance
Metrostav a.s. SK IPR EM020400 Seizmické prehodnotenie EM01,2 pre novů hodnotu seizmického zaťaženia SO 810/1-01 a SO 810/1-02 to 10 million CZK 2018-2019
Slovenské elektrárne, a. s. SK JOB M65 Dodávka kyslíkového potrubí z MO12 do MO34. to 10 million CZK 2018-2019
I a C Energo, a. s. CZ F518 - Úprava drenážních tras oleje v JE Temelín to 10 million CZK 2018-2019
Slovenské elektrárne, a. s. SK M48A - Montáž strojní části - strojovna EMO34 from 50 million CZK 2013-2019
ČEZ, a. s. CZ Chemický informační systém CHEMIS pro Elektrárnu Dukovany a Elektrárnu Temelín 10 to 50 million CZK 2016-2018
VÚEZ, a. s. SK IPR EMO44200 Systém na zpracování kapalných Ra koncentrátů 2. část - realizace stavební části to 10 million CZK 2016-2017
STAVOS Brno, a. s. CZ Rekonstrukce systému technické vody důležité I a III centrální čerpací stanice II v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2016-2017
Slovenské elektrárne, a. s. SK IPR EBO 10155 - 2. etapa část AB - Rekonstrukce podzemních potrubí TVD 1,2,3 systému v II.O v Elektrárně Bohunice from 50 million CZK 2015-2017
ČEZ, a. s. CZ 6805 Odolnost 12. patra VBK v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2014-2017
Slovenské elektrárne, a. s. SK IPR EMO43500 Výměna separátorů (SPP) závod JE Mochovce TG21 from 50 million CZK 2014-2017
SIGMA DIZ, spol. s r.o. CZ 6487 Výměna čerpadel TQ21, 41, 61D01 v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2013-2017
VF, a. s. pro ČEZ, a. s. CZ 6740 - Zavedení důležitých měření do systému pohavarijního monitorování v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2014-2016
Slovenské elektrárne, a. s. SK M48AD4 - Dodávka a montáž kotvících desek v Elektrárně Mochovce from 50 million CZK 2014-2016
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK D1.2 - Demontáž zařízení strojovny Elektrány V1 v Jaslovských Bohunicích from 50 million CZK 2012-2016
Centrum výzkumu Řež s. r. o. CZ SUSEN - Biologické stínění horkých komor from 50 million CZK 2014-2015
Slovenské elektrárne, a.s. SK Montáž potrubí strojovny 4.bloku v Elektrárně Mochovce from 50 million CZK 2013-2015
ČEZ, a. s. CZ Náhrada čerpadel 1-4TG13,14D01 to 10 million CZK 2013-2015
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s. CZ Stáčení a doprava roztoku NH3 v Elektrárně Dětmarovice 10 to 50 million CZK 2013-2015
ČEZ, a. s. CZ Zabezpečení chlazení rozvoden v DGS1-12 Elektrárny Dukovany to 10 million CZK 2013-2015
Slovenské elektrárne, a.s. SK systém odběru vzorků a on-line chemických analyzátorů na sekundárním okruhu 3.a 4.bloku v Elektrárně Mochovce to 10 million CZK 2009-2015
ČEZ, a. s. CZ CHEMIS to 10 million CZK 2000-2015
MODŘANY Power, a. s. CZ Změna umístění armatur v Elektrárně Temelín to 10 million CZK 2013-2014
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. CZ Stáčení a doprava roztoku amoniaku v Elektrárně Dětmarovice 10 to 50 million CZK 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna armatur parní uzávěry parních generátorů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna olejových čerpadel v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna šoupátek A00 PN63 v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2013-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Přepoj trasy 7SCB62 na 1. a 2.bloku v Elektrárně Mochovce to 10 million CZK 2013-2014
PSG-International a. s. CZ Vyvedení tepla z Elektrány Mělník from 50 million CZK 2013-2014
Slovenské elektrárne, a. s. SK Minimalizace RAO - 2. a 3. etapa v Elektrárně Mochovce 10 to 50 million CZK 2013-2014
ČEZ, a. s. CZ Vnitřní monitorovací systém seizmicity v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2013-2014
I & C Energo a. s. CZ Reaĺizační dokumentace pro zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2012-2014
ČEZ, a. s. CZ Vnitřní monitorovací systém seizmicity v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2012-2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK Projekt budovy pro nakládání s radioaktivními odpady (IRAO a ZRAM) to 10 million CZK 2012-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Minimalizace tvorby radioativních odpadů - 3. etapa v Elektrárně Mochovce to 10 million CZK 2012-2014
PPA Trade s.r.o. SK On-line chemická měření na primárním okruhu 3. a 4.blok Elektrárny Mochovce to 10 million CZK 2012-2014
PSG - International a.s. CZ Vyvedení tepla z Elektrárny Mělník II from 50 million CZK 2012-2014
Slovenské elektrárne, a. s. SK Modifikace strojních komponent PO a SO v Elektrárně Mochovce to 10 million CZK 2012-2014
Slovenské elektrárne, a. s. SK IPR EMO34100 - Minimalizácia RAO II. Etapa 10 to 50 million CZK 2012-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Minimalizace tvorby radioativních odpadů - 2. etapa v Elektrárně Mochovce 10 to 50 million CZK 2011-2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Modifikace strojních komponentů primárního a sekundárního okruhu v Elektrárně Mochovce 10 to 50 million CZK 2011-2014
ČEZ, a. s. CZ Modifikace on-line chemických analyzátorů v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2011-2014
MODŘANY Power, a. s. CZ Zodolnění kompenzátorů objemu na 3. a 4. bloku v Elektrárně Mochovce 10 to 50 million CZK 2010-2014
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce odběru aerosolů ve ventilačním komíně VK2 v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2010-2014
ČEZ, a. s. CZ Modifikace kontinuálních chemických analyzátorů vodivosti, pH a koncentrace draslíku, sodíku a amonia,ku na I.O, II.O a BAPP v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2010-2014
I & C Energo a. s. CZ On-line chemická měření v Elektrárně Ledvice 10 to 50 million CZK 2009-2014
ČEZ, a. s. CZ realizace Vibrace tras paliva DG9 to 10 million CZK 2012-2013
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. CZ On-line měření procesních vod fluidního bloku K31 - Zlín to 10 million CZK 2012-2013
ČEZ, a. s. CZ Výměna pohonů vzduchotechnických jednotek na PB1 a PB2 v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2012-2013
ČEZ, a. s. CZ Klimatizace místností diagnostiky v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2012-2013
ČEZ, a. s. CZ Omezení vibrací potrubí přívodu paliva pro dieselgenerátory DG1-12 v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2012-2013
ČEZ, a. s. CZ Záměna daplenových čerpadel v Elektrárně Temelín to 10 million CZK 2012-2013
Alpiq Generation s.r.o. CZ On-line měření procesních vod fluidního bloku K31 v Teplárně Zlín to 10 million CZK 2012-2013
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce plastových potrubí - potrubní mosty v Elektrárně Temelín 10 to 50 million CZK 2011-2013
MODŘANY Power, a. s. SK JOB M48 - demontážní a montážní práce ve strojovně Jaderné elektrárny Mochovce 3. a 4.blok from 50 million CZK 2011-2013
MODŘANY Power, a. s. SK Montáž potrubí strojovny 3.bloku v Elektrárně Mochovce from 50 million CZK 2010-2013
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Montážní dokumentace pro výměnu vysokotlakého ohříváku v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2010-2013
ČEZ, a. s. CZ Náhrada kompresovových vzduchotechnických jednotek s freonem R-22 v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2010-2013
ČEZ ENERGOSERVIS, a. s. CZ Výměna vysokotlakých ohříváků TG v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2010-2013
ŠKODA JS, a.s. pro SE a.s. JE Mochovce SK Projekt a dodávka provozního souboru PS06 from 50 million CZK 2009-2013
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Odlučovač oleje před jodovy filtr to 10 million CZK 2009-2013
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Dokumentace k modifikaci systému hašení v hale dieselgenerátorů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2009-2013
ČEZ, a. s. CZ Realizační dokumentace A427 – míchání nádrží TQ v Elektrárně Temelín to 10 million CZK 2011-2012
ČEZ, a. s. CZ Změna uchycení kabelů kolem hlavních cirkulačních čerpadel v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2011-2012
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Náhrada TV elektroarmatur c23 za A10 v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2011-2012
Synthesia, a.s. CZ On-line chemická měření v teplárně Synthesie Pardubice to 10 million CZK 2011-2012
I & C Energo a. s. CZ Přepojení olejových čerpadel turbogenerátorů v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2011-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ C 317- rekonstrukce TVD-TS20 v Elektrárně Temelín to 10 million CZK 2011-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ C225-úprava umístění rychločinných armatur v Elektrárně Temelín to 10 million CZK 2011-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ B401 - Zavedení tras do barbotážní nádrže v Elektrárně Temelín to 10 million CZK 2011-2012
ČEZ, a. s. CZ Teplovodní topení plynojemů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2010-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Náhrada svaru potrubi drenáže parních generátorů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2010-2012
VUJE, a. s. CZ Doplnění systému měření neutronového toku v Elektrárně Bohunice 10 to 50 million CZK 2010-2012
European Commission RU Chemický režim VVER 1000, Kalininska NPP 10 to 50 million CZK 2009-2012
ČEZ, a. s. CZ Realizace rekonstrukce kontinuálních analyzátorů v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2009-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Realizační dokumentace pro výměnu potrubí technické vody ze zásobních nádrží v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2009-2012
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Realizační dokumentace pro výměnu potrubí technické z technologických kondezátorů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2009-2012
ČEZ, a. s. Náhrada vzduchotechnických jednotek v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2009-2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Úprava závěsů sání napájecích čerpadel v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2010-2011
ČEZ, a. s. CZ Realizační dokumentace pro utěsnění nádrže čpavkové vody to 10 million CZK 2010-2011
VF, a. s. CZ Vyroba Marinelli nádob to 10 million CZK 2010-2011
Elektrovod Holding, a.s. organizační složka Brno CZ Realizace olejového hospodářství kompenzátorů, KRASÍKOV 10 to 50 million CZK 2009-2011
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce speciální prádelny v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2009-2011
I&C Energo CZ Obnova SKŘ JE Dukovany M3 - M5 10 to 50 million CZK 2008-2011
Elektrovod Holding, a.s. CZ Realizace olejového hospodářství kompenzátorů K1 a K2 10 to 50 million CZK 2009-2010
Bulgarian Energy Holding EAD. BG Potrubí odběru aerosolů z ventilačního komína v Elektrárně Kozloduy 10 to 50 million CZK 2009-2010
ČEZ, a. s. CZ Dopracování dokumentace U237 Rekonstrukce systému stabilního hašení v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2009-2010
STAVOS Brno, a.s. CZ Pitný režim v kontrolovaném pásmu Elektrárny Dukovany 10 to 50 million CZK 2009-2010
I & C Energo a. s. CZ Realizační dokumentace pro úpravy vodíkového hospodářství turbogenerátorů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2009-2010
MODŘANY Power, a. s. CZ Úprava uzlů odvzdušnění kolektorů v Elektrárně Temelín to 10 million CZK 2009-2010
MODŘANY Power, a. s. CZ Rychločinná armatura v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2009-2010
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Systém breakrů pro 3. a 4. blok to 10 million CZK 2008-2009
I a C Energo, a. s. CZ Realizační dokumentace pro blok B1, B2, B3, B4 - Nové odběry a připojovací uzly pro měřící obvody bezpečnostních systémů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK 2004-2009
Plzeňská teplárenská a.s CZ Automatické dávkovaní reagentů to 10 million CZK 2007-2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Náhrada čerpadel topné a chladící vody to 10 million CZK 2007-2008
Teplárny a.s., Č.Budějovice CZ Rekonstrukce chemických měření Teplárna České Budějovice to 10 million CZK 2007-2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Doplňování horkovodu to 10 million CZK 2007-2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Zařízení pracoviště pro elektrolytickou dekontaminaci to 10 million CZK 2007-2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Výměna měřících dýz na parovodech EDU to 10 million CZK 2006-2007
G-Team Progres, spol. s r.o. pro ČEZ, a.s. CZ Dodávka panelů pro Elektrárnu Poříčí to 10 million CZK 2006-2007
SÚRAO Litoměřice CZ Modernizace SÚRAO Richard to 10 million CZK 2005-2006
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Dispečerské přepojovače v HVB EDU to 10 million CZK 2005-2006
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření kontaminace osob na hranicích areálu Elektrárny Dukovany to 10 million CZK 2004-2005
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice CZ Systém pro pohavarijní vzorkování z hermetické zóny (PASS) to 10 million CZK 2004-2005
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ U 562 - Zodolnění zařízení SKŘ to 10 million CZK 2003-2005
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce měřicích obvodů indukčních průtokoměrů na ÚCHV to 10 million CZK 2003-2004
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Rekonstrukce systému monitorování a automatického dávkovaní chemikálií na EBO to 10 million CZK 2003-2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ S376 - Hašení na palubě hlavních cirkulačních čerpadel na 1. až 4.bloku from 50 million CZK 2003-2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ U378 - Rekonstrukce hygienických smyček from 50 million CZK 2003-2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ S942 - Rozdělení proplachových kolektorů K1, K2, K3 v kobkách MaR from 50 million CZK 2002-2004
ČEZ a.s., Elektrárna Počerady CZ Panely pro chlazení a předúpravu vzorků to 10 million CZK 1999-2002
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ T385 - Odstranění překřížení bezpečnostních systémů v kobkách MaR from 50 million CZK 2000-2001
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Doplnění diagnostických systémů - teplotechnická měření from 50 million CZK 1998-2000
ČEZ a.s., JE Temelín CZ Instalace gamaspektrometrického systému elektrárny from 50 million CZK 1998-2000
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Přemístění potrubí superhavarijního napájení parních generátorů to 10 million CZK 1998-1999
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření plynných výpustí ve ventilačním komíně 10 to 50 million CZK 1996-1997
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Monitorování a likvidace pohavarijního vodíku - akce A12 to 10 million CZK 1996-1997
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Instalace radiační kontroly v hermetické zóně - akce A10 from 50 million CZK 1993-1994
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření vybraných chemických a fyzikálních parametrů - akce A9 from 50 million CZK 1993-1994
TERMONTA PRAHA, a. s. CZ Svářečské a potrubářské práce - Praha, Olšanská to 10 million CZK
ČEZ, a. s. CZ 6352 Výměna KJC 5000 na CČSI a II v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
ČEZ, a. s. CZ 7620 Doplnění odběru vzorků CCHV v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
TetraStav s.r.o. SK Oprava horkovodu Žilina to 10 million CZK
GeoNuclear AR NGM to 10 million CZK
Elektrárna Dětmarovice, a. s. CZ Komplexní rekonstrukce vzorkoven bloků 200MW to 10 million CZK
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce dávkování hydrazinu a čpavku v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
Dalkia Kolín, a.s. CZ Rekonstrukce parovodu TG4 Dalkia Kolín to 10 million CZK
Elektrárny Opatovice, a.s. CZ Projektová dokumentace pro modifikaci čpavkového hospodářství v Elektrárně Opatovice to 10 million CZK
VF, a. s. CZ 6740 Rozšíření PAMS v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
ENERGO I, s. r. o. CZ 5987 Modernizace kabeláže zavážecího stroje v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
DOOSAN Škoda Power s.r.o. CZ Zpracování JPD pro expandér TG11 v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
Enel SK SYMOCHER to 10 million CZK
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK Manivier to 10 million CZK
Dalkia Kolín, a. s. CZ Rekonstrukce parovodu k TG4 to 10 million CZK
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce rozvodů KORD I to 10 million CZK
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Plynofázní reaktor to 10 million CZK
MODŘANY Power, a. s. CZ Výpočet zbytkové životnosti vybraných potrubí v Elektrárně Temelín to 10 million CZK
ÚJV Řež, a. s. CZ Likvidace vyřazené technologie v objektu 250 - Radiochemie to 10 million CZK
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Zajištění svářečských technologů pro stavby v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
ÚJV Řež, a. s. CZ Likvidace vyřazené technologie Červená Skála - ÚJV Řež to 10 million CZK
AFRAS Energo s.r.o. CZ C721 - uprava odběru vzorků kapalných výpustí v Elektrárně Temelín to 10 million CZK
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce plastových potrubí pro dopravu chemikálií na potrubních mostech v Elektrárně Temelín 10 to 50 million CZK
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce dávkování hydrazinu a čpavku do výtlaku DČ v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce on-line chemických měření v Elektrárně Hodonín to 10 million CZK
ČEZ, a. s. CZ Snížení teploty rozvaděčů v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
NET4GAS, s.r.o. CZ Studie - možnosti odstavení plynovodu to 10 million CZK
EKOL, spol. s r.o. CZ Instalace trasy pro měření vodivosti kondenzátu v teplárně v Českých Budějovicích to 10 million CZK
I & C Energo a. s. CZ Modifikace systému řízení pro technickou vodu důležitou v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Dokumentace jakosti potrubí technické vody důležité pro turgogenerátory to 10 million CZK
ČEZ, a. s. CZ Uprava trasy recirkulace čerpadla TQ v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
I & C Energo a. s. CZ Úpravy regulace tlaku v nádržích kondenzátu v Elektrárně Dukovany to 10 million CZK
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Realizační dokumentace pro odstranění projektové neshody stanice zdroje chladu to 10 million CZK
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Výroba polymeračního reaktoru to 10 million CZK
Škoda JS, a. s. CZ Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce - vnitřní spojovací potrubí primárního okruhu from 50 million CZK
ČEZ, a. s. CZ On-line chemická měření v Elektrárně Hodonín to 10 million CZK
DAMOVO Česká republika s.r.o., pro ČEZ a.s. JE Dukovany CZ Dispečerské přepojovače v HVB EDU to 10 million CZK
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Zodolnění tělesa kompenzátoru objemu proti kmitům to 10 million CZK
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Rekonstrukce vzorkovny chemických měření to 10 million CZK
I&C Energo CZ JPD - Obnova SKŘ EDU to 10 million CZK
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ ZL5023 - Přemístění zařízení SKŘ na PoE 10 to 50 million CZK
ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice CZ Rekonstrukce systému vzorkování a kontinuálních chemických měření v Elektrárně Chvaletice to 10 million CZK
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Stavba P588 Inovace boroměrů 10 to 50 million CZK
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce odběrového systému sekundárního okruhu from 50 million CZK
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK SYMOCHER - systém monitorování chemických režimů 10 to 50 million CZK
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření meziokruhové netěsnosti parogenerátorů - N16 to 10 million CZK
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce expresních laboratoří a inovace měření BÚK 10 to 50 million CZK
GEOtest, a.s. České Budějovice - Jihočeská plynárenská, sanace to 10 million CZK
Město Ralsko Náhlov - ověřovací vrt STN-1 to 10 million CZK
MONDI SCP, a.s. Bělírna - výroba buničiny - strojně technologická část – dodávka a montáž procesního potrubí MONDI SCP a. s. Ružomberok to 10 million CZK
Mondi SCP a. s. Optimalizace systému procesních prvků v systému Alkálií to 10 million CZK
Mondi SCP a. s. Oprava parního potrubí DN600 a DN200 to 10 million CZK
ÚJV Rež, a. s. Demontáž, transport a montáž strojních částí FROBIT Řež to 10 million CZK
Client Country Project Client Term for performance
GiTy a.s., pro Armádu České republiky CZ Řídicí systém PHM Čáslav to 10 million CZK 2007-2008
GiTy a.s., pro Armádu České republiky CZ Řídicí systém PHM Náměšť to 10 million CZK 2007-2008
Glanzstoff – Bohemia, s.r.o. CZ Vytvoření nového archívu a digitalizace výkresové dokumentace to 10 million CZK 2003-2004
Lovochemie, a.s. CZ Zpracování 60%-ní KD na LAVIII 10 to 50 million CZK 2002-2003
Lovochemie, a.s. CZ LS 00016 - Instalace odlučovačů na OXAS to 10 million CZK 2000-2001
INELSEV Servis s.r.o. CZ UNIPETROL RPA, s.r.o. - Výroba plynofázního reaktoru 3 l to 10 million CZK
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Výroba 3 ks temperovaných vík plynofázního reaktoru 1,8 to 10 million CZK
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Výroba výměnného dna plynofázního reaktoru 3l to 10 million CZK
MERO ČR, a.s. CZ Vyčerpání slopů PC 29 Kralupy a PC 15 Radostín to 10 million CZK
Kaučuk, a.s. CZ Zvýšení kapacity sil BKPS to 10 million CZK
Česká rafinérská, a.s. CZ Zvýšení objemu míchání rafinátu II do benzínu AuBi to 10 million CZK
Lovochemie, a.s. CZ Zlepšení kvality ledku vápenatého 10 to 50 million CZK
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Odvod kondenzátu ze sběrné nádrže do chemické úpravny vodymatik pro automatické přepínání odvodu kondenzátu na 1. až 4.bloku to 10 million CZK
Lovochemie, a.s. CZ Úprava expedice NPK - parabola fosfátů to 10 million CZK
Lovochemie, a.s. CZ Chlazení "LAV III" a Rozšíření cirkulační vodárny to 10 million CZK
ALIACHEM a.s. CZ Protiexplozní ochrana sušáren to 10 million CZK
Česká rafinérská, a.s. CZ Vzorkování ropy z ropovodu (lokalita Litvínov a Kralupy nad Vltavou) 10 to 50 million CZK
MERO ČR, a.s. CZ Koncové zařízení produktovodu, provoz Kralupy a Nové Město u Kolína to 10 million CZK
Kaučuk, a.s. CZ Řídící systém pro výparníkovou stanici to 10 million CZK
Intecha s.r.o. CZ Digitalizace technologických schémat to 10 million CZK
Client Country Project Client Term for performance
Centrum výzkumu Řež s. r. o. FR Montáž ocelových prvků pro projekt Vývoj a prototypová dodávka Horkých komor pro Jules Horowitz Reaktor, Francie (Cadarache) 10 to 50 million CZK 2014-2015
AECOM CZ s.r.o. CZ Elton, Nové Město nad Metují to 10 million CZK 2012-2013
ÚZSVM CZ Autopříslušenství Hajnice, a.s. to 10 million CZK 2009-2012
GEOMIN družstvo CZ Praha 2-Karlovo náměstí, fakultní nemocnice to 10 million CZK 2010-2011
ALFA PRAHA s.r.o. CZ Statenice HGP to 10 million CZK 2010-2011
ELEKTROTRANS a.s. CZ Elektrické vedení Chotějovice - Výškov 400 kV to 10 million CZK 2009-2010
AQUATEST a. s. CZ SPOLCHEMIE Ústí nad Labem to 10 million CZK 2009-2010
G IMPULS Praha s.r.o. CZ Bytíz a Čistá to 10 million CZK 2009-2010
AQUATEST a. s. CZ Unipetrol Litvínov, vrty pro sanaci to 10 million CZK 2009-2010
MF ČR CZ ICEC Šlapanice, a.s. to 10 million CZK 2008-2010
AECOM CZ s.r.o. CZ Praha-Poděbradská, CL servis to 10 million CZK 2008-2010
E-THERM a.s. CZ Karlův most - IGP to 10 million CZK 2008-2009
VODNÍ ZDROJE, a.s. CZ Veltrusy - vrtné práce to 10 million CZK 2008-2009
Ministry of Finance, Czech Republic CZ Západočeská energetika, a.s., lokalita Tuhnice - doprůzkum a projekt sanačních prací to 10 million CZK 2007-2008
MF ČR CZ AERO Vodochody, a.s. - doprůzkum a projekt sanačních prací to 10 million CZK 2006-2008
MF ČR CZ Sklárny BOHEMIA a.s. Poděbrady, dokončení sanace saturované zóny to 10 million CZK 2004-2008
FNM ČR CZ Sklárny Bohemia a.s., Poděbrady 10 to 50 million CZK 1996-2003
ŠKODA – Ústav Jaderných Paliv CZ ŠKODA - Ústav Jaderných Paliv, Praha, a.s. 10 to 50 million CZK 1997-1999
FNM ČR CZ NAREX Česká Lípa, a.s. sanace nesaturované zóny to 10 million CZK
Povodí Vltavy, státní podnik CZ VD Orlík - pozorovací vrt to 10 million CZK
Město Benešov CZ Předběžný geotechnický průzkum - II/112-severovýchodní obchvat Benešova, I. etapa to 10 million CZK
EKOHYDROGEO Žitný CZ Praha 7, Holešovice - GEONE PREFA WOLF - inženýrskogeologický průzkum to 10 million CZK
Hlavní město Praha CZ Stavba č. 42821 Dvorecký most, inženýrskogeologický průzkum to 10 million CZK
Povodí Ohře, státní podnik CZ VD Orlík - doplnění měření TBD o plovákové kyvadlo v bloku 28P - vrtné práce to 10 million CZK
SMP CZ, a.s. CZ Vodní dílo Labská - Ochrana korunového a šachtového přelivu, podrobný IG průzkum to 10 million CZK
GEOtest, a.s. CZ Praha - Motol, realizace 4 ks monitorovacích hydrogeologických vrtů to 10 million CZK
Zlatý lihovar a.s. CZ Podrobný IG a HG průzkum, doplňkový IG průzkum pro zjištění založení varny to 10 million CZK
GEOtest, a.s. CZ Tunel Ejpovice - doplňující geotechnický průzkum to 10 million CZK
Povodí Ohře, státní podnik CZ SO 01 -Nové piezometrické vrty to 10 million CZK
ELEKTROTRANS a.s. CZ IG průzkum pro stožárová stání 400 kV, trasa Výškov - Babylon to 10 million CZK
Obec Milešov CZ Hydrogeologický průzkum Milešov (Posílení zdroje pitné vody pro obec) to 10 million CZK
GEOtest, a.s. SK Průzkum environmentálních zátěží to 10 million CZK
Obec Bzová CZ Podrobný hydrogeologický průzkum pro posílení zdroje podzemní vody pro obec Bzová, k. ú. Bzová u Hořovic to 10 million CZK
ELEKTROTRANS a.s. CZ IG průzkum pro stožárová stání 2 x 110 kV, trasa Hlinsko-Polička to 10 million CZK
Letiště Praha, a.s. CZ IG průzkum na skládce zeminy u obce Hostivice to 10 million CZK
Posílení zdroje pitné vody CZ Nové Hrady, Tuřany, Oplot, Mířkov, Příkosice, Vrčeň a Únějovice to 10 million CZK
Letiště Praha, a.s. CZ IG průzkum pro založení nového nástupního mostu na Letišti Václava Havla – Terminál I. – stání č. 14 to 10 million CZK
GEOMIN družstvo CZ Štěměchy, průzkum zdrojů podzemních vod to 10 million CZK
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. CZ Spolchemie Ústí nad Labem to 10 million CZK
Benešov ČS PHM CZ Benešov ČS PHM to 10 million CZK
KELLER-speciální zakládání, spol. s r.o. CZ Spolana Neratovice - SAE to 10 million CZK
GEOMIN družstvo CZ Římov, průzkum zdrojů podzemních vod to 10 million CZK
HELIKA, a.s. CZ Náchod, modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, Podrobný inženýrskogeologický průzkum, 1. etapa stavby to 10 million CZK
ŠKODA AUTO a.s. CZ Hala pro výrobu převodovek M2 – 2. etapa to 10 million CZK
HELIKA a.s. CZ Inženýrsko-geologický průzkum pro halu agregátů firmy Škoda Auto, a.s. ve Vrchlabí, 1. etapa to 10 million CZK
Letiště Praha a.s. CZ Inženýrsko-geologický průzkum pro rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy RWY 06/24 a pojezdových drah TWY B, C, D, L to 10 million CZK
AED Project Architecture Engineering Design, a.s. CZ Praha 1 – Hradčany, Rekonstrukce obytného domu to 10 million CZK
Centrum Pivovar Děčín a.s. CZ Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pro předpokládanou výstavbu víceúčelového objektu – Centrum Pivovar Děčín to 10 million CZK
ELEKTROTRANS a.s. CZ Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu vedení 110 kV – Holešov zaústění V573 to 10 million CZK
Letiště Praha a.s. CZ Průzkum konstrukce odbavovací plochy jih - Letiště Václava Havla to 10 million CZK
ELEKTROTRANS a.s. CZ Elektrické vedení Kladno 110 kV to 10 million CZK
K4, a.s. CZ Benešov nad Ploučnicí, výstavba výrobní haly to 10 million CZK
Saint-Gobain Weber Terranova a.s. CZ Prostějov, výrobní a skladovací areál to 10 million CZK
Letiště Praha, a. s. CZ Letiště Praha Ruzyně, paralelní dráha RWY 06R/24L to 10 million CZK
INSET s. r. o. CZ Praha 9 – Letňany, administrativní centrum to 10 million CZK
AQUATEST a. s. CZ Ústí nad Labem, Vrtné práce to 10 million CZK
EKOHYDROGEO Žitný s. r. o. CZ Praha 8-Karlín-Rustonka to 10 million CZK
Ivana Loušová CZ ZVÍKOVEC, p.č.75 to 10 million CZK
INSET s. r. o. CZ Letňany - Administrativní Centrum to 10 million CZK
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. CZ UHLÍŘSKÁ na k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou to 10 million CZK
K4, a.s. CZ Zahrady Pavlov, okr.Kladno, výstavba 428 RD, MŠ a multifunkční budovy to 10 million CZK
K4, a.s. CZ Louny - LOSTR a.s., nové kompletační haly to 10 million CZK
GET s.r.o. CZ Čavyně to 10 million CZK
ECO-F a. s. CZ Paramo Pardubice to 10 million CZK
ÚZSVM CZ Odval hlušiny Barré, Vinařice u Kladna to 10 million CZK
FNM ČR CZ KAUČUK, a.s. Kralupy nad Vltavou - doprůzkum a PD sanace skládky styrenových smol to 10 million CZK
ÚZSVM CZ Málkov u Suchomast - likvidace černé skládky to 10 million CZK
Client Country Project Client Term for performance
ČEZ, a.s. CZ Zpracování radioaktivních kalů v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2017-2020
MVM Paksi Atomerőmű HU Systém pro fixaci radioaktivních odpadů v JE Paks from 50 million CZK 2016-2020
Česká republika - Ministerstvo financí CZ Pilotní pokus sanace - Kopřivnice - TATRA - PS-4, Sklad zaolejovaných třísek, objekt 340 to 10 million CZK 2017-2019
Dodávka cementační linky pro 3. a 4. blok JE Mochovce SK Královopolská RIA (konečný zákazník Slovenské elektrárne, a.s.) 10 to 50 million CZK 2013-2019
ČEZ, a.s. CZ Zpracování radioaktivních ionexů a kalů v Elektrárně Dukovany 10 to 50 million CZK 2013-2015
MF ČR CZ Navijárna motorů HC&M Domažlice to 10 million CZK 2008-2015
Město Poděbrady CZ Pátek, okr. Nymburk to 10 million CZK 2007-2009
MF ČR CZ Sklárny BOHEMIA a.s. Poděbrady - imobilizace reziduálního znečištění to 10 million CZK 2007-2008
FNM ČR CZ Autopříslušenství Hajnice, a.s. to 10 million CZK 2003-2008
FNM ČR CZ Inproma spol. s. r.o., staré ekologické zátěže 10 to 50 million CZK 1996-2000
Česká republika - Ministerstvo financí CZ Likvidace sanačních vrtů ve společnosti Lučební závody a.s. Kolín to 10 million CZK
Česká republika - Ministerstvo financí CZ Doprůzkum a projektová dokumentace sanace pro lokalitu DS PHM Točník u Klatov společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - areál DS to 10 million CZK

Contact us