Realizace projektů

CHEMCOMEX nabízí zákazníkům komplexní inženýrské služby spojené s přípravou a realizací staveb pro zakázky typu výstavba průmyslových a stavebních objektů, instalace technologických systémů, popřípadě opravy či dodávky subsystémů, automatizace, měření a elektronapájení.

Jedná se o tyto činnosti:

  • projekční a inženýrské práce
  • komplexní dodávky technologických a potrubních systémů, kogeneračních jednotek
  • návrh, výroba a montáž potrubních systémů, tlakových nádob a ocelových konstrukcí
  • zpracování odpadů včetně vývoje technologie na zpracování odpadů a popílků
  • inženýrská geologie, sanace a aplikovaná mikrobiologie
  • speciální práce ve stavebnictví a vrtné práce

Dodávky a montáže technologických celků

Od svého založení je CHEMCOMEX zaměřen na komplexní a všeprofesní dodávky technologických zařízení a systémů, včetně dodávek formou „na klíč“. Projekty realizujeme od návrhu technického řešení, přes vypracování realizační a konstrukční dokumentace, předmontáž až po montáž na místě a uvedení do provozu.

Více informací
Dodávky a montáže technologických celků

Kontaktujte nás