Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Náhlov - ověřovací vrt STN-1


Ověřovací vrt STN-1 pro Město Ralsko, na parcele č. 5/2, k. ú. Náhlov. Hloubka vrtu STN-1 byla po vystrojení 135,5 rn, vyhlouben byl jádrově-rotačně nasucho. Vystrojení vrtu Fe 160 mm závitová, zapažnicové úpravy (obsyp, těsnění mezikruží, základní vyčištění vrtu), zhlaví vrtu nadzemní ocelová chránička o průměru 195 mm s kloboukem na šroub včetně zabudování. Součástí terénních prací byla čerpací a stoupací zkouška a odběr vzorku na krácený rozbor pitné vody, tj. základní chemický a fyzikální rozbor vody a bakteriologický rozbor pitné vody.