Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

JOB M48 - demontážní a montážní práce ve strojovně Jaderné elektrárny Mochovce 3. a 4.blok


Demontáž starého potrubí systému TVD PEB. Demolice betonových patek. Demontáže potrubí topné vody. Demontáž staré kabeláže. Demontáž 4 ks původních výměníků MKF. Demontáž přísluženství MSR, sběračů separátu prvního a druhého stupně, kondenzační nádrže, expandéru kondenzátu a potrubí okolo MSR, kondenzátoru. Demontáž ocelových plošin. Odsekání základových patek MSR. Demontáže nádrží na strojovně. Demontáž původní kabeláže kolem stolic TG. Odstraňování původních protipožárních nástřiků. Prefabrikace OK a potrubních tras, montáže a zkoušky potrubních tras hlavního a pomocného parovodu, potrubí pro extrakci páry a zařízení, systému MSR, systému technických plynů, potrubí chemického odběru vzorků, potrubí pro chemickou úpravu a systému technické vody důležité.