Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

IPR EMO34100 - Minimalizácia RAO II. Etapa


Vypracování realizační profesní dokumentace, dodávky, realizace, zkoučky a uvedení do provozu včetně autorského dozoru.
Zakázka obsahovala následující úpravy na systémech:
- umístění průhledítka s úpravou pro přístup obsluhy do tras vyvážky ionexových hmot systému skladování kapalných RAO
- zrušení odběrové trasy recyklace vzorků reaktroru z impulzní trasy měření tlaku, vedení nové trasy vrácení osazení armatůr a napojení do odběrového  
  boxu
- zvýšení objemu drenážních tras z odběrových boxů, vyřešení odvodu rotoku kyseliny borité při manipulaci filtry 1,2 ŠOV1 změnou odvodu drenáží 
  mimo ŠK
- úprava drenážních kolektorů havarijních systémů JNG, JNF, JNM
- vývoz sorbentu z ŠOV5 mimo nádrž nízkoaktivních sorbentů, vrtání instalace zařízení na filtrační sorbent
- snížení nátoků do speciální kanalizace z drenážních kolektorů systému FAK