Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Autopříslušenství Hajnice, a.s.


Sanace starých ekologických zátěží. Nesaturovaná i saturovaná zóna v areálu i v předpolí kontaminována chlorovanými uhlovodíky (ClU). Počáteční maximalní koncentrace sumy ClU v půdním vzduchu až 28.416 mg/m3  a počáteční maximální  koncentrace sumy ClU v podzemní vodě až 68.000μg/l. Sanace odvzdušněním a jímáním vod hydraulickým systémem s čištěním na centrální dekontaminační jednotce technologii chemické oxidace. Celkem čištěno 100 368 m3 vod, ze kterých bylo odstraněno 45,8 kg ClU a dalších cca 600 kg chemickou oxidací na jednotce ISCO. Aktivní sanační zásah ukončen s ročním postsanačním monitoringem.