Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Informatika


Orientační rozsahy dodávek
    A – do 10 milionů Kč          B – nad 10 a do 50 milionů Kč          C – nad 50 milionů Kč

Zákazník Stát Projekt Rozsah Termín plnění
GeoNuclear ARG NGM A 2015
ČEZ, a. s. CZ SCORPIO A 2014
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. CZ dataRO A 2014
FN Motol, FN Brno CZ VF SED A 2013 - 2015
Enel SK SYMOCHER A 2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK Manivier A 2013
Ministerstvo průmyslu a obchodu CZ MEXPAL A 2012 - 2014
JE Kozloduy BG NGM A 2012
ČEZ, a. s. CZ CHEMIS A 2000 - 2015