Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Energetika


Orientační rozsahy dodávek
    A – do 10 milionů Kč          B – nad 10 a do 50 milionů Kč          C – nad 50 milionů Kč

Zákazník Stát Projekt Rozsah Termín plnění
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce dávkování hydrazinu a čpavku v Elektrárně Dukovany A 2013
MODŘANY Power, a. s. CZ Změna umístění armatur v Elektrárně Temelín A 2013 - 2014
Dalkia Kolín, a.s. CZ Rekonstrukce parovodu TG4 Dalkia Kolín A 2013
Elektrárny Opatovice, a.s. CZ Projektová dokumentace pro modifikaci čpavkového hospodářství v Elektrárně Opatovice A 2013
VF, a. s. CZ 6740 Rozšíření PAMS v Elektrárně Dukovany A 2013
ENERGO I, s. r. o. CZ 5987 Modernizace kabeláže zavážecího stroje v Elektrárně Dukovany A 2013
DOOSAN Škoda Power s.r.o. CZ Zpracování JPD pro expandér TG11 v Elektrárně Dukovany A 2013
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. CZ Stáčení a doprava roztoku amoniaku v Elektrárně Dětmarovice B 2013 - 2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna armatur parní uzávěry parních generátorů v Elektrárně Dukovany A 2013 - 2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna olejových čerpadel v Elektrárně Dukovany A 2013 - 2014
ČEZ, a. s. CZ Výměna šoupátek A00 PN63 v Elektrárně Dukovany A 2013 - 2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Montáž potrubí strojovny 4.bloku v Elektrárně Mochovce C 2013 - 2015
Slovenské elektrárne, a.s. SK Přepoj trasy 7SCB62 na 1. a 2.bloku v Elektrárně Mochovce A 2013 - 2014
ČEZ, a. s. CZ realizace Vibrace tras paliva DG9 A 2012 - 2013
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. CZ On-line měření procesních vod fluidního bloku K31 - Zlín A 2012 - 2013
ČEZ, a. s. CZ Výměna pohonů vzduchotechnických jednotek na PB1 a PB2 v Elektrárně Dukovany A 2012 - 2013
ČEZ, a. s. CZ Klimatizace místností diagnostiky v Elektrárně Dukovany A 2012 - 2013
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce rozvodů KORD I A 2012
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Plynofázní reaktor A 2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Výpočet zbytkové životnosti vybraných potrubí v Elektrárně Temelín A 2012
ÚJV Řež, a. s. CZ Likvidace vyřazené technologie v objektu 250 - Radiochemie A 2012
I & C Energo a. s. CZ Reaĺizační dokumentace pro zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku v Elektrárně Dukovany A 2012 - 2014
ČEZ, a. s. CZ Vnitřní monitorovací systém seizmicity v Elektrárně Dukovany B 2012 - 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK Projekt budovy pro nakládání s radioaktivními odpady (IRAO a ZRAM) A 2012 - 2014
Slovenské elektrárne, a.s. SK Minimalizace tvorby radioativních odpadů - 3. etapa v Elektrárně Mochovce A 2012 - 2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. SK D1.2 - Demontáž zařízení strojovny Elektrány V1 v Jaslovských Bohunicích C 2012 - 2016
PPA Trade s.r.o. SK On-line chemická měření na primárním okruhu 3. a 4.blok Elektrárny Mochovce A 2012 - 2014
ČEZ, a. s. CZ Omezení vibrací potrubí přívodu paliva pro dieselgenerátory DG1-12 v Elektrárně Dukovany B 2012 - 2013
PSG - International a.s. CZ Vyvedení tepla z Elektrárny Mělník II C 2012 - 2014
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Zajištění svářečských technologů pro stavby v Elektrárně Dukovany A 2012
ČEZ, a. s. CZ Záměna daplenových čerpadel v Elektrárně Temelín A 2012 - 2013
ÚJV Řež, a. s. CZ Likvidace vyřazené technologie Červená Skála - ÚJV Řež A 2012
AFRAS Energo s.r.o. CZ C721 - uprava odběru vzorků kapalných výpustí v Elektrárně Temelín A 2012
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce on-line chemických měření v Elektrárně Hodonín A 2011
ČEZ, a. s. CZ Snížení teploty rozvaděčů v Elektrárně Dukovany A 2011
ČEZ, a. s. CZ Realizační dokumentace A427 – míchání nádrží TQ v Elektrárně Temelín A 2011 - 2012
ČEZ, a. s. CZ Změna uchycení kabelů kolem hlavních cirkulačních čerpadel v Elektrárně Dukovany A 2011 - 2012
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Náhrada TV elektroarmatur c23 za A10 v Elektrárně Dukovany A 2011 - 2012
Synthesia, a.s. CZ On-line chemická měření v teplárně Synthesie Pardubice A 2011 - 2012
I & C Energo a. s. CZ Přepojení olejových čerpadel turbogenerátorů v Elektrárně Dukovany B 2011 - 2012
NET4GAS, s.r.o. CZ Studie - možnosti odstavení plynovodu A 2011
MODŘANY Power, a. s. CZ C 317- rekonstrukce TVD-TS20 v Elektrárně Temelín A 2011 - 2012
MODŘANY Power, a. s. CZ C225-úprava umístění rychločinných armatur v Elektrárně Temelín A 2011 - 2012
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce plastových potrubí - potrubní mosty v Elektrárně Temelín B 2011 - 2013
Slovenské elektrárne, a.s. SK Minimalizace tvorby radioativních odpadů - 2. etapa v Elektrárně Mochovce B 2011 - 2014
MODŘANY Power, a. s. CZ B401 - Zavedení tras do barbotážní nádrže v Elektrárně Temelín A 2011 - 2012
Slovenské elektrárne, a.s. SK Modifikace strojních komponentů primárního a sekundárního okruhu v Elektrárně Mochovce B 2011 - 2014
EKOL, spol. s r.o. CZ Instalace trasy pro měření vodivosti kondenzátu v teplárně v Českých Budějovicích A 2011
ČEZ, a. s. CZ Modifikace on-line chemických analyzátorů v Elektrárně Dukovany B 2011 - 2014
MODŘANY Power, a. s. CZ Úprava závěsů sání napájecích čerpadel v Elektrárně Dukovany A 2010 - 2011
MODŘANY Power, a. s. CZ Zodolnění kompenzátorů objemu na 3. a 4. bloku v Elektrárně Mochovce B 2010 - 2014
I & C Energo a. s. CZ Modifikace systému řízení pro technickou vodu důležitou v Elektrárně Dukovany A 2010
ČEZ, a. s. CZ Teplovodní topení plynojemů v Elektrárně Dukovany A 2010 - 2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Náhrada svaru potrubi drenáže parních generátorů v Elektrárně Dukovany A 2010 - 2012
ČEZ, a. s. CZ Realizační dokumentace pro utěsnění nádrže čpavkové vody A 2010 - 2011
VF, a. s. CZ Vyroba Marinelli nádob A 2010 - 2011
VUJE, a. s. CZ Doplnění systému měření neutronového toku v Elektrárně Bohunice B 2010 - 2012
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce odběru aerosolů ve ventilačním komíně VK2 v Elektrárně Dukovany A 2010 - 2014
MODŘANY Power, a. s. SK Montáž potrubí strojovny 3.bloku v Elektrárně Mochovce C 2010 - 2013
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Montážní dokumentace pro výměnu vysokotlakého ohříváku v Elektrárně Dukovany A 2010 - 2013
ŠKODA JS, a.s. pro SE a.s. JE Mochovce SK Projekt a dodávka provozního souboru PS06 C 2009 - 2013
Elektrovod Holding, a.s. CZ Realizace olejového hospodářství kompenzátorů K1 a K2 B 2009 - 2010
Bulgarian Energy Holding EAD. BG Potrubí odběru aerosolů z ventilačního komína v Elektrárně Kozloduy B 2009 - 2010
I & C Energo a. s. CZ On-line chemická měření v Elektrárně Ledvice B 2009 - 2014
European Commission RUS Chemický režim VVER 1000, Kalininska NPP B 2009 - 2012
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Dokumentace jakosti potrubí technické vody důležité pro turgogenerátory A 2009
ČEZ, a. s. CZ Dopracování dokumentace U237 Rekonstrukce systému stabilního hašení v Elektrárně Dukovany A 2009 - 2010
STAVOS Brno, a.s. CZ Pitný režim v kontrolovaném pásmu Elektrárny Dukovany B 2009 - 2010
I & C Energo a. s. CZ Realizační dokumentace pro úpravy vodíkového hospodářství turbogenerátorů v Elektrárně Dukovany A 2009 - 2010
Elektrovod Holding, a.s. organizační složka Brno CZ Realizace olejového hospodářství kompenzátorů, KRASÍKOV B 2009 - 2011
ČEZ, a. s. CZ Uprava trasy recirkulace čerpadla TQ v Elektrárně Dukovany A 2009
I & C Energo a. s. CZ Úpravy regulace tlaku v nádržích kondenzátu v Elektrárně Dukovany A 2009
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Realizační dokumentace pro odstranění projektové neshody stanice zdroje chladu A 2009
ČEZ, a. s. CZ Rekonstrukce speciální prádelny v Elektrárně Dukovany B 2009 - 2011
ČEZ, a. s. CZ Realizace rekonstrukce kontinuálních analyzátorů v Elektrárně Dukovany B 2009 - 2012
MODŘANY Power, a. s. CZ Realizační dokumentace pro výměnu potrubí technické vody ze zásobních nádrží v Elektrárně Dukovany A 2009 - 2012
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Realizační dokumentace pro výměnu potrubí technické z technologických kondezátorů v Elektrárně Dukovany A 2009 - 2012
ČEZ, a. s. Náhrada vzduchotechnických jednotek v Elektrárně Dukovany B 2009-2012
POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r. o. CZ Výroba polymeračního reaktoru A 2009
MODŘANY Power, a. s. CZ Úprava uzlů odvzdušnění kolektorů v Elektrárně Temelín A 2009 - 2010
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Odlučovač oleje před jodovy filtr A 2009 - 2013
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. CZ Dokumentace k modifikaci systému hašení v hale dieselgenerátorů v Elektrárně Dukovany A 2009 - 2013
Slovenské elektrárne, a.s. SK systém odběru vzorků a on-line chemických analyzátorů na sekundárním okruhu 3.a 4.bloku v Elektrárně Mochovce A 2009 - 2015
MODŘANY Power, a. s. CZ Rychločinná armatura v Elektrárně Dukovany A 2009 - 2010
I&C Energo CZ Obnova SKŘ JE Dukovany M3 - M5 B 2008 - 2011
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Systém breakrů pro 3. a 4. blok A 2008 - 2009
DAMOVO Česká republika s.r.o., pro ČEZ a.s. JE Dukovany CZ Dispečerské přepojovače v HVB EDU A 2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Zodolnění tělesa kompenzátoru objemu proti kmitům A 2007
Plzeňská teplárenská a.s CZ Automatické dávkovaní reagentů A 2007 - 2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Náhrada čerpadel topné a chladící vody A 2007 - 2008
Teplárny a.s., Č.Budějovice CZ Rekonstrukce chemických měření Teplárna České Budějovice A 2007 - 2008
GiTy a.s., pro Armádu České republiky CZ Řídicí systém PHM Náměšť A 2007 - 2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Doplňování horkovodu A 2007 - 2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Zařízení pracoviště pro elektrolytickou dekontaminaci A 2007 - 2008
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Výměna měřících dýz na parovodech EDU A 2006 - 2007
G-Team Progres, spol. s r.o. pro ČEZ, a.s. CZ Dodávka panelů pro Elektrárnu Poříčí A 2006 - 2007
SÚRAO Litoměřice CZ Modernizace SÚRAO Richard A 2005 - 2006
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Dispečerské přepojovače v HVB EDU A 2005 - 2006
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření kontaminace osob na hranicích areálu Elektrárny Dukovany A 2004 - 2005
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice CZ Systém pro pohavarijní vzorkování z hermetické zóny (PASS) A 2004 - 2005
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ U 562 - Zodolnění zařízení SKŘ A 2003 - 2005
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce měřicích obvodů indukčních průtokoměrů na ÚCHV A 2003 - 2004
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Rekonstrukce systému monitorování a automatického dávkovaní chemikálií na EBO A 2003 - 2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ S376 - Hašení na palubě hlavních cirkulačních čerpadel na 1. až 4.bloku C 2003 - 2004
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ U378 - Rekonstrukce hygienických smyček C 2003 - 2004
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK Rekonstrukce vzorkovny chemických měření A 2003
I&C Energo CZ JPD - Obnova SKŘ EDU A 2002 2009
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ ZL5023 - Přemístění zařízení SKŘ na PoE B 2002
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ S942 - Rozdělení proplachových kolektorů K1, K2, K3 v kobkách MaR C 2002 - 2004
ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice CZ Rekonstrukce systému vzorkování a kontinuálních chemických měření v Elektrárně Chvaletice A 2001
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ T385 - Odstranění překřížení bezpečnostních systémů v kobkách MaR C 2000 - 2001
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Stavba P588 Inovace boroměrů B 2000
ČEZ a.s., Elektrárna Počerady CZ Panely pro chlazení a předúpravu vzorků A 1999 - 2002
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Doplnění diagnostických systémů - teplotechnická měření C 1998 - 2000
ČEZ a.s., JE Temelín CZ Instalace gamaspektrometrického systému elektrárny C 1998 - 2000
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Přemístění potrubí superhavarijního napájení parních generátorů A 1998 - 1999
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce odběrového systému sekundárního okruhu C 1998
Slovenské elektrárne a.s. JE Jaslovské Bohunice SK SYMOCHER - systém monitorování chemických režimů B 1997
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření plynných výpustí ve ventilačním komíně B 1996 - 1997
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Monitorování a likvidace pohavarijního vodíku - akce A12 A 1996 - 1997
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření meziokruhové netěsnosti parogenerátorů - N16 A 1995
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Rekonstrukce expresních laboratoří a inovace měření BÚK B 1995
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Instalace radiační kontroly v hermetické zóně - akce A10 C 1993 - 1994
ČEZ, a.s. JE Dukovany CZ Měření vybraných chemických a fyzikálních parametrů - akce A9 C 1993 - 1994