Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Průmysl


Od svého založení je CHEMCOMEX zaměřen na komplexní a všeprofesní dodávky technologických zařízení a systémů, včetně dodávek formou „na klíč“. Projekty realizujeme od návrhu technického řešení, přes vypracování realizační a konstrukční dokumentace, předmontáž až po montáž na místě a uvedení do provozu.

  • komplexní dodávky technologických subsystémů zahrnujících nádrže, aparáty, čerpadla, armatury, ocelové konstrukce, měření a regulaci, elektronapájení
  • technologické aparáty a potrubní rozvody
  • systémy měření a regulace
  • systémy odběru vzorků kapalin a plynů
  • systémy on-line měření chemických parametrů
  • systémy speciálních měření dozimetrických veličin
  • technologické aparáty a potrubní rozvody
  • speciální laboratorní a zkušební zařízení


Dodávky jsou zaměřeny na oblast jaderné i klasické energetiky, plynárenství a teplárenství.