Tel.: +420 560 590 404 |E-mail: info@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Realizace části projektu - Vodní dílo Gabčíkovo

01.07.2020

 

Koncem měsíce května jsme dokončili demontáže a prefabrikaci chladící vody na Turbogenerátoru (TG1). Montáž potrubí a sestavy aparátů je takřka hotové. Nadále probíhají demontážní práce, prefabrikace a současně i montáž nového potrubí v generátoru a ložiskovém dómu. Práce probíhají v souladu s harmonogramem.

Tabule rychlouzávěrů jsou částečně osazené v pravém "půlvtoku". Právě probíhají práce na pojezdových kolech na jednotlivých tabulích pro levý "půlvtok", které budeme osazovat na přelomu měsíce červenec/srpen. Čerpací agregát je osazen na místě a elektricky připojen. Práce na části hydrouzávěry probíhají také dle harmonogramu.